|آرشیو خبرها

استمرار بحران مسکن تا قطع دست بورس بازان

استمرار بحران مسکن تا قطع دست بورس بازان

۱۱ آذر ۱۳۹۹

نجفی با انتقاد از عملکرد وزرا و متولیان بخش مسکن تاکید کرد: وزرای مسکن همواره می گویند می خواهیم وام بدهیم اما نمی فهمند که وقتی وام بدهند، نقدینگی و تورم را در کف جامعه چندین برابر می کنند، پس سرعت افزایش قیمت مسکن هم افزایش می یابد. البته به آن هم عمل نمی کنند و صرف همین حرف زدن بدون فکرشان هم موجب ایجاد تورم روانی می شود. در عین حال هم، هیچ اتفاقی در کف شهر نیفتاده است، همان بدبختی مردم، همان مشکلات مسکن، همان فرسودگی ها همچنان وجود دارد.