یکشنبه 13 اسفند، 1402

آرشیو برچسب: فيلسوفان حقوق و فناوري


نگاهی به کتاب «حقوق ۳.۰: قواعد، مقررات و فناوری» اثر راجر براونسورد

19:30:00 1402-07-09

نزاع بر سر تأثیر فناوری و تغییرات فناورانه بر حقوق، از موضوعات درخور اهمیت معناشناسان و فیلسوفان حقوق و فناوری است که در باب آن، البته عقاید،

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |