چهارشنبه 09 اسفند، 1402

آرشیو برچسب: علی دماوندی کناری


تولید فناورانه افق گشای توسعه صنعتی

13:39:00 1402-05-04

علی دماوندی کناری، تولید فناورانه، صادرات صنعتی، اشتغالزایی، سرمایه، دانش، رقابت پذیری، اخبار روز، جهان اقتصاد

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |