پنج شنبه 06 مهر، 1402

کدخبر: 3699 14:34:00 1402-03-19
لوله قیمت روزانه لوله فلزی

قیمت انواع لوله فلزی در ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

دسته‌بندی: اخبار اقتصادی
لوله قیمت روزانه لوله فلزی

قیمت انواع لوله فلزی در ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

دسته‌بندی: اخبار اقتصادی

امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

آخرین قیمت لوله فلزی در هجدهم خرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۵۴۰۹۰۰
لوله ۱۳ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۵۴۰۹۰۰
لوله ۱۶ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۵۴۰۹۰۰
لوله ۱۸ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۵۴۰۹۰۰
لوله ۲۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۵۴۰۹۰۰
لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۱.۹ ۶ کیلوگرم ۳۶۵۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲ ۶ کیلوگرم ۳۵۵۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۳ ۶ کیلوگرم ۳۶۵۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۵۵۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۳ ۶ کیلوگرم ۳۵۵۰۰۰
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۵۶۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰
لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۴۰۵۰۰۰
لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۴۰۵۰۰۰
لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۴۰۵۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۴۰۵۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۴۱۵۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۶۵ ۶ کیلوگرم ۴۱۵۰۰۰
لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۸ ۶ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۰
۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۹ ۶ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۰
۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۴ ۶ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۰
۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۶ ۶ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۰
۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۷ ۶ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۰
۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۹ ۶ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۰
لوله صنعتی سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

منبع: بازار

برچسب: اخبار روز، جهان اقتصاد ، قیمت لوله ، لوله فلزی ، قیمت روز ، لوله ، قیمت لوله فلزیhttps://jahaneghtesad.com/direct/3699

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |