شنبه 08 بهمن، 1401

کدخبر: 3353 16:22:09 1393-04-22
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت:‏ ‏ تدوين 145 برنامه توليد و تجاري براي تحقق اقتصاد مقاومتي

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت:‏ ‏ تدوين 145 برنامه توليد و تجاري براي تحقق اقتصاد مقاومتي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت:‏ ‏ تدوين 145 برنامه توليد و تجاري براي تحقق اقتصاد مقاومتي

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت:‏ ‏ تدوين 145 برنامه توليد و تجاري براي تحقق اقتصاد مقاومتي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

ايسنا: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه براي تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه توليد و تجارت 145 برنامه تدوين شده است، به خبرنگار ايسنا توضيح داد: در بخش اهداف کيفي بهبود فضاي کسب و کار، افزايش توان رقابتي صنعتي کشور، افزايش سهم ارزش افزوده صنعت و معدن و تجارت از توليد ناخالص ملي، افزايش سهم صادرات صنعتي از صادرات غيرنفتي، افزايش سهم توليدات با فناوري متوسط و بالا در ارزش افزوده صادرات صنعتي کشور مدنظر قرار دارد.‏

حسين ابويي مهريزي افزود: همچنين افزايش سهم بخش خصوصي در فعاليتهاي بخش صنعت و معدن و تجارت، ارتقاي شاخصهاي زيست محيطي در راستاي توسعه پايدار، برطرف کردن موانع الحاق به سازمان تجارت جهاني و بهره برداري از ظرفيت آنها، ساماندهي اثربخش توليد و انتشاراطلاعات و آمار و شفاف سازي فرآيندها و کاهش رفع تبعيض در تخصيص تسهيلات و امکانات و حذف انحصارات از ديگر اهدافي هستند که در بخش اهداف کيفي اقتصاد مقاومتي بخش توليد و تجارت به آن پرداخته شده است.‏
به گفته اين مقام مسئول زدودن موانع و مقررات فعاليتهاي اقتصادي و توليد صادراتي، ارتقاي بازدهي اقتصادي بخش صنعت و معدن نسبت به بخش غيرمولد از طريق ارتقاي بهره‌وري، بهبود زيرساختهاي تجاري، شفاف‌سازي کليه فعاليتهاي اقتصادي بخش و صنعت، معدن و تجارت از ديگر اهداف کيفي تعريف شده بخش صنعت و معدن و تجارت براي پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي مورد نظر رهبري در اين بخش هستند.‏
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ايجاد فضاي تعامل و همکاري برد-برد با کليه کشورها از طريق متنوع سازي صادرات غيرنفتي، مديريت واردات و نيز کاهش قيمت تمام شده اهدافي هستند که در راستاي اقتصاد مقاومتي توليد و تجارت تعريف شده‌اند.‏
وزير صنعت، معدن و تجارت در روز صنعت و معدن سال جاري خبر داد که برنامه هاي اين وزارتخانه در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي تهيه شده و بعد از تصويب در شوراي اقتصاد اجرا مي شوند. اين در حالي است که نعمت زاده پيشتر نيز از تشکيل ستادي در اين وزارتخانه براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي خبر داده بود.‏
اگرچه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظرهاي مختلف هر يک از ابعاد مختلف برنامه هاي اين وزارتخانه را در زمينه اجراي سياستهاي اقتصادي مقاومتي اعلام کرده اند اما تاکنون اين برنامه به صورت دقيق و شفاف از سوي اين وزارتخانه اعلام نشده است.‏
البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار برنامه هاي اقتصاد مقاومتي دو کار مهم ديگر يعني ارائه برنامه و راهکارهاي خروج از رکود اقتصادي و تهيه لايحه حمايت از توليد را نيز در دست انجام داشته که البته طبق اظهارات مطرح شده تهيه هر سه برنامه و لايحه فوق به اتمام رسيده و در انتظار تصويب براي اجرا است.‏
بدون شک با توجه به ماهيت مشابه برنامه اقتصاد مقاومتي، برنامه خروج از رکود اقتصادي و لايحه حمايت از توليد به نظر مي رسد بسياري از موارد اين دو برنامه و يک لايحه از جوانب مختلف با يکديگر همپوشاني داشته باشند.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |