سه شنبه 16 خرداد، 1402

کدخبر: 9384 15:39:19 1393-10-30
تعديل مثبت حتوکا

تعديل مثبت حتوکا

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تعديل مثبت حتوکا

تعديل مثبت حتوکا

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

شرکت حمل و نقل توکا با سرمايه ي 206 ميليارد ريال طي 9 ماهه اخير براي هر سهم 334 ريال سود ساخته است و بر اين اساس سود پيش بيني شده را با 9‏%‏ تعديل مثبت اعلام کرد.

سود پيش بيني شده 395 ريال در نظر گرفته شده که پوشش دهي 9 ماهه حتوکا 85‏%‏ است. حتوکا در پيش بيني اخير خود درآمد فروش را با 6‏%‏ افزايش نسبت به پيش بيني قبلي و 37‏%رشد نسبت به سال قبلي در نظر گرفته است. در دوره ي مذکور81‏%‏ آن محقق شده است. عمده درآمد اين دوره ناشي از درآمد مکانيزم ها با حاشيه سود ناخالص 3‏%و درآمد شعب با حاشيه سود ناخالص 41‏%‏ بوده است.درآمد حاصل از سرمايه گذاريها 33 ميليارد پيش بيني شده و طي دوره ي مذکور 98‏%‏ آن محقق شده است . عمده آن ناشي از سهام شرکت توکاريل است. لازم به ذکر است که اين درآمد ها 80‏%‏ سود خالص را شامل مي شوند. حتوکا براي هزينه هاي مالي کاهش 45‏%‏ را پيش بيني کرده و تا کنون 75‏%‏ از اين هزينه رخ داده است.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |