سه شنبه 01 فروردین، 1402

کدخبر: 9056 16:43:22 1393-10-23
اولويت تقويت بازارصادرات خرما است

اولويت تقويت بازارصادرات خرما است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
اولويت تقويت بازارصادرات خرما است

اولويت تقويت بازارصادرات خرما است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

سالانه فقط 200 هزار تن از بيش ازيک ميليون تن خرماي توليدي کشور صادر مي شود

که تقويت بازار صادرات اين محصول استراتژيک يکي از اولويتهاي اصلي اين وزارتخانه است.‏
محمود حجتي  درمراسم بهره برداري از دو شناور صيادي در مجتمع کشتي سازي شهيد محلاتي بوشهر افزود: براي افزايش سهم صادرات خرماي کشور در بازارهاي هدف بايد تغيير در بسته بندي، بازار يابي، فراهم کردن زمينه عرضه محصول به بازارهاي جهاني و ذائقه مشتريان براساس گونه ها خرما برنامه ريز جدي شود.‏
وي تصريح کرد:هم اينک کشاورزان براي توليد محصول از کودهاي بيو و ريزمغذيها استفاده مي کنند اما به دليل تراکم کشت و افزايش توليد از کودهاي شيميايي نيز استفاده مي شود.‏
وزير جهاد کشاورزي ادامه داد: بيشترين کود شيميايي مورد استفاده در مزارع و باغات کودهاي اوره، پتاسه و فسفانه است که بيشترين مشکل در تامين مربوط به کودهاي فسفاته و پتاسه است که به دليل محدوديت هايي که در بخش ذخاير معدني وجود دارد از خارج تامين مي شود.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |