شنبه 15 بهمن، 1401

کدخبر: 11590 13:47:11 1394-01-22
ارتقاء کيفيت هتلينگ تامين اجتماعي

ارتقاء کيفيت هتلينگ تامين اجتماعي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
ارتقاء کيفيت هتلينگ تامين اجتماعي

ارتقاء کيفيت هتلينگ تامين اجتماعي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

معاون درمان سازمان تامين اجتماعي گفت: اجراي طرح ارتقاء کيفيت هتلينگ مراکز درماني سازمان تامين اجتماعي در سال 94 آغاز شد.

دکتر محمد علي همتي افزود: طرح ارتقاء کيفيت هتلينگ مراکز درماني سازمان تامين اجتماعي توانسته است در عرصه سلامت کشور تاثيرات بنيادين به همراه داشته باشد. وي گفت: اهداف اين طرح در 7 محور ساختمان و تاسيسات، تجهيزات و امکانات، خدمات رفاهي، خدمات نظافت و بهداشت، امور اداري و گردش کار و تغذيه بيمار و منابع انساني اختصاص مي يابد و در بازه زماني دو ساله اجرا خواهد شد. معاون درمان سازمان تامين اجتماعي افزود: طرح ارتقاء هتلينگ مراکز درماني يک برنامه سازماني است که براي اجراي مناسب آن ، همکاري تمامي ارکان سازمان ضرورت دارد. همتي تصريح کرد: حوزه معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي به منظور اجراي بهينه طرح و استفاده از توان علمي و دانش سازماني، براي تشکيل ستاد اجرايي طرح ارتقاء هتلينگ در ستاد مرکزي سازمان اقدام کرده است. وي گفت: سازمان تامين اجتماعي به عنوان دومين توليد کننده درمان کشور با دارا بودن 356 مرکز درماني، شامل71 بيمارستان و 285 مرکز سرپايي، اقدامات اساسي براي اجراي بخشي از طرح تحول نظام سلامت کشور در سال 93 انجام داده است.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |