شنبه 08 بهمن، 1401

کدخبر: 13830 13:47:31 1394-04-12
آیا موازی کاری مرکز آمار و بانک مرکزی مجاز است؟

آیا موازی کاری مرکز آمار و بانک مرکزی مجاز است؟

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
آیا موازی کاری مرکز آمار و بانک مرکزی مجاز است؟

آیا موازی کاری مرکز آمار و بانک مرکزی مجاز است؟

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

هرچند در هفته های اخیر و در آخرین روزهای عمر قانون برنامه پنجم توسعه، با تصویب مصوبه ای بر عملیاتی شدن ماده 54 قانون پنجم برنامه توسعه و جلوگیری از موازی کاری تولید آمار تاکید و مرکز آمار مسئول تولید آمار در کشور شد اما این مرکز با وجود آمارهای معتبر و مورد استناد داخلی و بین المللی در کشور اقدام به تولید و انتشار نرخ تورم و شاخص های مقدار تولید سه ماهه کرد که این امر در عمل نوعی موازی کاری به شمار می رود.

به گزارش ایرنا، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در سال های سپری شده به صورت موازی تهیه و انتشار برخی شاخص های اقتصادی را برعهده داشتند و در طول این سال ها نیز همواره مناقشه هایی در این خصوص وجود داشته است.با نگاهی به ماده 54 برنامه پنجم توسعه، فلسفه وجودی شورای عالی آمار و قوانین آماری، این نکته عیان است که نظام آماری کشور ما به درستی و مانند نظام های آماری بسیاری از کشورهای دنیا، نظام آماری غیرمتمرکز است و آمارهای رسمی مورد نیاز حاکمیت جهت انجام امور و برنامه ریزی لازم توسط چندین نهاد حکومتی تامین می شود که می توان از مرکز آمار، بانک مرکزی، به عنوان اصلی ترین نهادهای مذکور نام برد.

یکی از اهداف ماده 54 قانون برنامه توسعه مبحث رفع موازی کاری است. این در حالی است که قبل و بعد از تصویب این قانون مسئول رفع موازی کاری (مرکز آمار ایران که دبیرخانه شورای عالی آمار نیز می باشد) خود اقدام به موازی کاری کرده است.در سال 1389 پس از تصویب ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار سری زمانی نرخ تورم را که تولید آن در مرکز فوق تنها 8 سال سابقه داشت (از 1381 تا 1389) منتشر نمود. در حالی که در سال 1389 سری زمانی نرخ تورم بانک مرکزی سابقه 74 ساله داشت، هم اکنون 80 ساله است. بعد از تصویب قانون برنامه پنجم نیز به مدت 5 سال اعلام نرخ تورم را ادامه داده که نشانه بارزی از موضوع موازی کاری توسط مسئول رفع موازی کاریست.بالاخره شورای عالی آمار در 18 خردادماه سال جاری مصوبه ای را برای رفع مشکل و عدم موازی کاری ها به تصویب رساند که براساس آن از این پس در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و یکپارچگی و رفع موازی کاری، تنها مرکز آمار ایران مسوول تولید و انتشار آمار رسمی کشور در خصوص نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و مانند آن شد.

هرچند ناگفته نماند که با وجود تصویب این مصوبه در آن اشاره ای به انحصاری بودن تولید آمار توسط مرکز آمار نشده بنابراین براساس آن بانک مرکزی هم می تواند در خصوص تولید آمار اقدام کند. اما مهمترین نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که این مصوبه برای رفع مشکل موازی کاری تولید آمار به تصویب رسیده بنابراین براساس آن مرکز آمار نیز باید از هرگونه موازی کار پرهیز کند یا نه ؟این مرکز به تازگی اقدام به تولید آمار فصلی شاخص تولید کارگاههای صنعتی هم نموده است شاخصی که قدمت تولید آن در بانک مرکزی بیش از 40 سال است.

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |