کد خبر: 6611
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳

‏۷۰۱ ریال متوسط پیش بینی سود صنایع بورسی

‏۷۰۱ ریال متوسط پیش بینی سود صنایع بورسی

اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس پيش بيني سود 33 صنعت بورسي را اعلام کرد که 298 شرکت با سرمايه 843 هزار و 237 ميليارد ريال مبلغ 591 هزار و 287 ميليارد ريال براي سال ماه آينده خود پيش بيني کرده اند.

اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس پيش بيني سود 33 صنعت بورسي را اعلام کرد که 298 شرکت با سرمايه 843 هزار و 237 ميليارد ريال مبلغ 591 هزار و 287 ميليارد ريال براي سال ماه آينده خود پيش بيني کرده اند.محصولات شيميايي با 29 شرکت و پيش بيني سود 147 هزار و 632 ميليارد ريال همچنان در صدر فهرست بيشترين پيش بيني سود صنايع بورسي قرار دارد.شرکت هاي چند رشته اي صنعتي با 81 هزار و 68 ميليارد ريال، بانک ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي با 72 هزار و 190 ميليارد ريال، فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي با 68 هزار و 565 ميليارد ريال، فلزات اساسي با 60 هزار و 54 ميليارد ريال، مخابرات با 50 هزار و 966 ميليارد ريال، استخراج کانه هاي فلزي با 34 هزار و 126 ميليارد ريال و سيمان، آهک و گچ با 15 هزار و 930 ميليارد ريال سود پيش بيني کرده و در رتبه هاي دوم تا هشتم جاي گرفتند.‏

بر اساس اين گزارش، استخراج ذغال سنگ با 31 ميليارد ريال، استخراج ساير معادن با 25 و محصولات چوبي با 3 ميليارد ريال پيش بيني سود در انتهاي جدول ايستاده اند.اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران متوسط پيش بيني سود صنايع بورسي در پايان مهرماه امسال را 701 ريال اعلام کرد.بر اساس اين گزارش، گروه کشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته به آن با 5287 ريال، فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي با 2879 ريال، انتشار، چاپ و تکثير با 2330 ريال، مواد و محصولات دارويي با 1457 ريال، وسايل اندازه گيري، پزشکي و اپتيکي با 1351 ريال و لاستيک و پلاستيک با 1166 ريال در صدر بيشترين پيش بيني سود صنايع بورسي قرار دارند.دراين گزارش آمده است : به دليل الزام آور نبودن ارائه پيش بيني سود صنعت سرمايه گذاري، پيش بيني سود 16 شرکت حاضر در اين گروه در گزارش فوق لحاظ نشده است.‏