کد خبر: 11319
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

‏”ثشاهد” به دنبال فروش سهام بانک ایران زمین

‏”ثشاهد” به دنبال فروش سهام بانک ایران زمین

‏"ثشاهد" 8.63 درصد از سهام اين بانک معادل 345 ميليون سهم را با قيمت پايه ي 3710 ريال به فروش خواهد رساند.

لازم به ذکر است که بلوک مذکور تحت تملک ثشاهد و شرکتهاي تابعه ي آن از جمله سرمايه گذاري سعدي و شرکت سعدي بين الملل کيش است.‏ واگذاري اين بلوک در تاريخ 23 فروردين سال جاري در فرابورس انجام خواهد پذيرفت. بهاي تمام شده ي اين بلوک 523 ميليارد ريال و کل ارزش فروش آن 1283 ميليارد ريال است.شايان ذکر است که فروش سهام مذکور مجموعا 759 ميليارد ريال سود را به همراه دارد.‏ در صورت عدم تحقق اين امر، ‏EPSبودجه شده تغيير نخواهد يافت.‏ واگذاري سهام وزمين به صورت نقد و اقساط است به نحوي که 40% ارزش کل معامله به صورت نقد و طي 4 روز کاري پس از انجام معامله و مابقي در 4 قسط مساوي با فواصل سه ماهه انجام خواهد گرفت.‏ همچنين ثشاهد اعلام کرد فروش حق تقدم بيمه دي به قيمت 400 ريال تاثيري بر سود پيش بيني شده سال جاري ندارد چرا که مفروضات بودجه تغيير خواهد يافت.