کد خبر: 6993
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۳

‎۶۵۳‎‏ هزار و ‏‎۷۵۷‎‏ میلیارد تومان،حجم نقدینگی کشور

‎۶۵۳‎‏ هزار و ‏‎۷۵۷‎‏ میلیارد تومان،حجم نقدینگی کشور

نقدينگي در پايان شهريور ماه امسال به 653 هزار و 757 ميليارد تومان رسيده که حاکي از رشد 147 هزار و 361 ميليارد توماني و 29.1 درصدي در 12 ماه منتهي به شهريور 93 است.

حجم کل نقدينگي در پايان شهريور ماه امسال به 653 هزار و 757 ميليارد تومان رسيده است.با توجه به اعلام رشد 29.1 درصدي نقدينگي در 12 ماه منتهي به شهريور ماه امسال توسط رئيس کل بانک مرکزي در مدت اين 12 ماه 147 هزار و 361 ميليارد تومان نقدينگي اضافه شده است.

سيف روز گذشته با بيان اينکه در سال 91 رشد نقدينگي 30 درصد و سال گذشته 29.1 درصد بوده است، گفت: رشد نقدينگي در يک سال منتهي به 91،‌ 26.4 درصد، يک سال منتهي به شهريور سال گذشته 25.9 درصد و 12 ماه منتهي به شهريور امسال 29.1 درصد بوده که معناي آن اين است که متوسط نقدينگي در 12 ماه منتهي به شهريور امسال بالاتر از دوره‌هاي قبل است.وي اضافه کرد: در 6 ماهه اول سال 91 رشد نقدينگي 13.6 درصد، 6 ماهه اول سال گذشته 9.9 درصد و 6 ماهه اول امسال 9.9 درصد گزارش شده است؛ اين حجم بالاي نقدينگي در حالي است که بسياري بانک مرکزي را متهم به کنترل تورم در قبال تعميق رکود مي‌کنند و البته در برخي موارد رشد بالاي نقدينگي طي يک سال اخير تهديدي براي دستاورد کنترل تورم عنوان شده است.