کد خبر: 4996
تاریخ انتشار: ۰۸ شهریور ۱۳۹۳

‎۱۴ ‎هزار واحد غیر فعال در شهرک های صنعتی وجود دارند

‎۱۴ ‎هزار واحد غیر فعال در شهرک های صنعتی وجود دارند

گروه توليد: مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شرکت شهرک هاي صنعتي ايران گفت: 14 هزار واحد صنعتي کوچک غير فعال در شهرک ها و نواحي صنعتي ايران وجود دارد‎.‎

سيد محمدعلي سيدابريشمي روز شنبه درحاشيه بيست و دومين کنگره صنايع غذايي ايران اظهار کرد: حدود 65 درصد از واحدهاي صنعتي غيرفعال و راکد در شهرک ها و نواحي صنعتي ايران مشکل نقدينگي دارند‎.‎
وي اضافه کرد: براي فعال کردن اين واحدهاي صنعتي غيرفعال، نياز به حدود 100 هزار ميليارد ريال اعتبار است که از دولت درخواست شده تا اين اعتبارات را تامين کند‎.‎
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: با فعال شدن اين واحدهاي صنعتي غيرفعال به طور ميانگين در هر واحد براي 10 تا 20 نفر شغل ايجاد خواهد شد‎.‎
مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شرکت شهرک هاي صنعتي ايران افزود: اکنون 31 هزار واحد صنعتي در شهرک ها و نواحي صنعتي ايران با 660 هزار شغل فعاليت مي کنند‎.‎
سيد ابريشمي همچنين اظهار کرد: حدود 31 هزار واحد صنعتي جديد در شرکت شهرک هاي صنعتي و نواحي صنعتي کشور در دست ساخت قرار دارد که 30 هزار هکتار زمين براي ايجاد واحدهاي صنعتي در اختيار اين واحدها قرار داده شد‎.‎
وي ميانگين ايجاد اشتغال براي هر يک از اين واحدها را حدود 20 نفر اعلام کرد‎.‎
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين که 40 درصد از واحدهاي صنعتي فعال در شهرک ها و نواحي صنعتي کوچک با 50 درصد ظرفيت فعاليت دارند، گفت: در صورت تامين اعتبار مورد نياز براي اين واحدها از سوي دولت حداقل در سال هاي 93 و 94 براي 193 هزار بيکار در کشور شغل ايجاد مي شود‎.‎
سيدابريشمي به لايحه رونق کسب و کار دولت نيز اشاره کرد و گفت: با تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي و اجراي آن در کشور بخش زيادي از مشکلات صنايع کوچک رفع مي شود.‏