کد خبر: 7003
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۳

گران شدن نان نباید بر روی نرخ آرد تاثیر بگذارد

گران شدن نان نباید بر روی نرخ آرد تاثیر بگذارد

 اگر نرخ آرد هم افزايش پيدا كند

يعني در اصل ترتيب اثري در نرخ ها داده نشده است.‏
رييس اتحاديه نانوايان سنگكي گفت: گران شدن نان نبايد بر روي نرخ آرد تاثير بگذارد.‏
محمد رضا نظرنژاد، رييس اتحاديه نانوايان سنگكي در گفتگو با خبرنگار ايلنا در خصوص افزايش نرخ نان اظهار داشت: با پيگيري هايي كه از سوي اتحاديه نانوايان صورت گرفت حدود 40 روز پيش با ارسال نامه اي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران تصميم بر اين شد تا با افزايش نرخ نان موافقت شود.‏
وي افزود: پيشنهاد ما افزايش 50 درصدي نرخ نان بود اما وزارت صنعت با رشد 40 درصدي بهاي نان موافقت كرد و بر اساس شنيده ها ممكن است در آذر ماه جاري قيمت ها تغيير كند.‏
وي افزود: يك زماني وزن نان 500 گرم بود و آن را 500 تومان مي فروختيم پس از آن 90 گرم از وزن آن كاهش پيداكرد و نرخ آن به600 تومان رسيد اما بهاي آرد هم از كيسه اي 12 هزار تومان به 25 هزار تومان رسيد و از سه سال پيش هيچ نرخ جديدي اعلام نشد.‏
نظرنژاد با تاكيد بر اينكه ما اعلام كرديم در صورت افزايش بهاي نان نبايد نرخ آرد افزايش پيدا كند گفت: اگر نرخ آرد هم افزايش پيدا كند يعني در اصل ترتيب اثري در نرخ ها داده نشده است.‏