کد خبر: 10891
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳

کالاهای بی کیفیت با جان مردم بازی می کنند

کالاهای بی کیفیت با جان مردم بازی می کنند

نشست حاميان سومين نمايشگاه تخصصي قطعات يدکي خودرو و ماشين آلات تهران با حضور اعضاي اتحاديه و هيئت رييسه اتاق اصناف تهران در هتل المپيک برگزار شد‎.‎

علي اکبر بخشي - رييس اتحاديه لوازم يدکي خودرو در اين نشست اظهار کرد: ما به بخش توزيع نيز احترام مي گذاريم ولي معتقديم کشورهايي در اقتصاد موفق هستند که به بخش توليد، نگاه ملي دارند‎.‎
بخشي با بيان اينکه در کليه بخش ها مصرف کننده ها سرگردان هستند، عنوان کرد: کالاهاي بي کيفيت در بازار، به صنف ما ضربه بسياري مي زند و البته با جان مردم نيز در ارتباط است. به دنبال اين هستيم که قطعات وارد شده به نمايشگاه بررسي و افراد شرکت کننده نيز شناسايي شوند تا بخش عمده اي از نگراني هاي مصرف کننده کاهش پيدا کند. در اين زمينه برگزاري نمايشگاه پاسخگو است‎.‎
رييس اتحاديه لوازم يدکي خودرو با تاکيد بر اينکه برگزاري نمايشگاه ادامه پيدا خواهد کرد تا ما به اهداف خود برسيم، خاطرنشان کرد: محل برگزاري نمايشگاه تا پنجمين دوره، در هتل المپيک است و بعد از آن در نمايشگاه بين المللي خواهد بود تا انتظارات بين المللي مان نيز برآورده شود‎.‎
در ادامه اين نشست علي فاضلي - رييس اتاق اصناف ايران گفت: توسعه هر کشوري در گرو رشد بنگاه هاي آن کشور است، اين در حالي است که بر اساس آمار بخش خصوصي ايران را بنگاه هاي کوچک، متوسط و بزرگ تشکيل داده اند که توسعه آن موجب توسعه کشور است‎.‎
وي اظهار کرد: با نگاهي به سال هايي که از انقلاب مي گذرد، مي بينيم که علي رغم تهديدات و دسيسه ها به 80 تا 85 درصد از اهداف مان رسيده ايم. واقعيت امر اين است که در اغلب موارد به آنچه که بايد دست پيدا کرده ايم اما در بخش اقتصادي مي لنگيم‎.‎
رييس اتاق اصناف افزود: برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي يکي از برنامه هايي است که اتاق اصناف نيز به آن اهميت داده و آن را دنبال مي کند. همچنين ايجاد فضاي مناسب براي روانه کردن نمايشگاه ها در سال آينده عملي است‎.‎
وي با بيان اينکه ما در کنار شما و با شما هستيم و حمايتتان مي کنيم، اظهار کرد: امروز اين مهم از سوي شما بوجود آمده است و در اين راه هر چه که از دست ما بر بيايد کوتاهي نخواهيم کرد. در واقع حضورمان در اينجا به اين دليل است که مشکلات شما را شنيده و براي حل آن اقدامات لازم را انجام دهيم‎. ‎