کد خبر: 11977
تاریخ انتشار: ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

کاش به جای خودروسازی در کشتی‎سازی سرمایه‎گذاری می‎کردیم

کاش به جای خودروسازی در کشتی‎سازی سرمایه‎گذاری می‎کردیم

رییس کمیته حملونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: صنایع دریایی بواسطه تحریم‌ها دچار مشکلات فراوانی شده است.

احمد جباری در گفتوگو با مارین تایمز با اشاره به اهمیت استراتژیک و فوق‌العاده‌ بنادر و حملونقل دریایی در کشور توضیح داد: امروز بیش از 80درصد حمل و نقل‌ها از طریق دریا انجام می‌شود. از طرف دیگر، ما به دلیل اینکه کشوری وابسته به صنعت نفت هستیم؛ به طور مستقیم و غیرمستقیم اهمیت صنایع دریایی برای کشور ما برجسته میشود و در اولویت قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه «ما در کنار نفت و صنعت نفتی به صنایع دریایی نیازمند هستیم»، افزود: ما به نفتکش‌های بزرگ برای جابه‌جایی نفت نیازمندیم. برای فروش و انتقال نفت به صنایع ساخت و تعمیر کشتی و خدمات دریایی نیاز داریم؛ ضمن آنکه کشتیها به بیمههای دریایی، امکانات و امنیت نیاز دارد. به همین جهت هم، اهمیت صنایع دریایی برای کشور را باید در سطح صنایع نفتوگاز دانست.

نماینده بندرلنگه تصریح کرد: من فکر می‌کنم که ما به اندازه سرمایه‌گذاری در صنایعی نظیر خودروسازی و حتی بیشتر از آن، باید در صنعت کشتی‌سازی سرمایه‌گذاری میکردیم. اما ما در این حوزه خیلی موفق عمل نکردیم. چرا؟ برای اینکه سرمایه‌گذاری در این حوزه خیلی ارزبر است و به دو مولفه اصل نیاز دارد.

رییس کمیته حملونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: اولین مؤلفه سرمایه گذاری از طریق سرمایه گذارهای خارجی است که در زمان تحریم این امکان وجود نداشت و یا اینکه سرمایه‌گذارها از ایران رفتند و مسأله دیگر توسعه دانش برای توسعه این صنعت است که باز هم همین مولفه به روابط بهتر با دنیا نیاز دارد که در زمان تحریم این امکان هم از بین رفت و همکاری بینالمللی در حوزه دانش و سرمایه ناممکن شد. برای همین ما اندکی از این حوزه غافل ماندیم و آنطور که باید به این حوزه و توسعه آن توجه نکردیم؛ اگرچه قدم‌های خوبی هم برداشته شده است.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه «در شرایط پس از تحریم باید بیش از پیش به حوزه صنایع دریایی (اعم از کشتی‌سازی و فعالیتها و خدمات بندری) توجه کنیم»، گفت: اگر تحریم‌ها برداشته شود، شاهد شکوفایی در این حوزه خواهیم بود. با برداشته شدن تحریم‌ها موانع در سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از دانش توسعهای و تخصصی شرکتهای خارجی ممکن خواهد بود و ما بیش از این شاهد توسعه در صنعت دریایی و کشتیرانی خواهیم بود.