کد خبر: 7086
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳

چهاردهک اول هر ۹۶ سال با یک سوم پس انداز می توانند صاحب خانه شوند

چهاردهک اول هر ۹۶ سال با یک سوم پس انداز می توانند صاحب خانه شوند

گروه امورزیربنایی: مدیر پروژه طراحی و توسعه مدل حمایت اجتماعی و توانمندسازی ملی گفت: در سال ۸۴ چهار دهک اول، هر ۳۹ سال با یک سوم پس انداز صاحب خانه می شدند که در سال ۹۱ این میزان به ۹۶ سال رسیده است‎.‎

احد رستمی روز چهارشنبه در نشست مشترک طراحی و توسعه مدل حمایت اجتماعی و توانمندسازی ملی که با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر عمران سازمان ملل در محل مجموعه تلاش برگزار شد، افزود: درسال ۸۴ در مناطق شهری کشور چهاردهم درصد زیر خط فقر، گرسنگی بودند که درسال ۹۱ به ۲ درصد ارتقاء یافت‎.‎
همچنین در مدت یادشده در مناطق روستایی این میزان از ۳٫۵ به پنج درصد ارتقاء یافت‎.‎
وی با بیان آنکه ۳۴ تا ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند، ادامه داد: هم اکنون ۴۶ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند‎.‎
وی در خصوص کارکنان صنعتی، گفت: ۲۵ درصد از کارکنان صنعتی در استان تهران هستند که این میزان برابر با ۲۲ استان کشور است‎.‎وی سهم استان تهران را در تولید ۲۸٫۱ درصد و در استان ایلام ۰٫۳ درصد عنوان کرد‎.‎
وی با اشاره به شاخص امید به زندگی، گفت: این شاخص در استان های مرزی کشور کمتر از سایر استان هاست‎.‎به گفته وی، در استان کهکیلویه و بویراحمد ۲۰ درصد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند در حالیکه این میزان در استان قم ۴ درصد است‎.‎
وی ادامه داد: همچنین در استان سیستان و بلوچستان ۳۰ درصد زیرپوشش بیمه های اجتماعی قرار دارند در حالی که این میزان در استان یزد ۹۰ درصد است‎.‎وی با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی در ایران روبه رشد است، گفت: در سال ۸۴ از هر ۹٫۴ ازدواج یک مورد آن منجر به طلاق می شود اما هم اکنون از هر ۵٫۵ ازدواج یک طلاق رخ می دهد و این در حالیست که سن ازدواج هم در ایران افزایش یافته است‎.‎رستمی ضمن انتقاد از روند روبه رشد آمار خودکشی، گفت: سرقت از منازل و اماکن عمومی نیز دو برابرشده است‎.‎
وی با اشاره به اینکه شاخص توسعه انسانی در ایران روند مثبت داشته، گفت: اما هنوز بخش وسیعی از نیازمندان تحت پوشش برنامه های حمایتی قرار نگرفتند و برخی از ویژگی های فقر در ایران روبه افزایش است‎.‎