کد خبر: 10363
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳

چرخ تولید به حرکت درآمد ‏

چرخ تولید به حرکت درآمد ‏

صدور مجوز تاسيس صنعتي کاهش؛ پروانه بهره برداري افزايش يافت

 گروه توليد: رشد اقتصادي بخش صنعت طي دو سال گذشته با نوساناتي همراه بوده است و در حالي در شش ماهه نخست سال جاري به 6.5 درصد رسيده که بايد براي روشن شدن وضعيت دقيق صنعت کشور تا اعلام رشد سالانه صبر کرد. البته عليرغم افزايش رشد اقتصادي در اين بخش صنعت، ميزان اشتغال در زمينه جوازهاي تاسيس و پروانه‌هاي بهره برداري با کاهش روبرو بوده است‎.‎ درشرايطي که در سال 1390 رشد اقتصادي کشور رقم 4.3 درصد را به خود اختصاص داده بود، نقش 5.6 درصدي صنعت از رشد اقتصادي نکته مثبتي براي اين عرصه به شمار مي‌رفت‎.‎ اما با سقوط نرخ رشد اقتصادي در سال 1391، نقش پررنگ بخش صنعت در اين زمينه بيش از پيش نمايان شد؛ به طوريکه نرخ رشد اقتصادي در اين سال به منفي 6.8 درصد رسيد که در تاريخ جمهوري اسلامي بي سابقه بوده است‎.‎ درهمين زمان نرخ رشد اقتصادي بخش صنعت نيز به منفي 8.5 درصد کاهش پيدا کرد تا نرخ رشد اين بخش تنها در يک سال سقوطي 12.4 درصدي را تجربه کند‎.‎ با تغيير سياست‌هاي دولت در سال گذشته وضعيت صنعت و آمارهاي اقتصادي کشور روند بهتري به خود گرفت و بخش صنعت نيز از اين موضوع بي نصيب نماند تا اينکه نرخ رشد اقتصادي در اين سال از منفي 6.8 درصد به منفي 1.9 درصد رسيد و در عين حال بخش صنعت نيز دوباره با روندي صعودي رقم منفي 3.9 درصد را به خود اختصاص داد‎.‎ سال 1393 به نوعي سال شکوفايي رشد اقتصادي کشور و افزايش چشمگير رشد بخش صنعت بود. در اين سال بر اساس اعلام آمار شش ماهه، رشد اقتصادي کشور پس از دو سال، دوباره در مدار مثبت قرار گرفت و به چهار درصد رسيد‎.‎ درهمين زمان بخش صنعت نيز توانست به رشد 6.5 درصدي دست يابد تا در طول دو سال با تغيير از منفي 8.5 درصد به مثبت 6.5 درصد افزايشي 15 درصدي را تجربه کند‎.‎اين رشد اقتصادي در حالي اتفاق افتاده که تعداد مجوزهاي تاسيس صادر شده از سوي وزارت صنعت در اين 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش و تعداد پروانه‌هاي بهره برداري در اين مدت افزايش يافته است‎.‎ براساس آخرين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت طي 9 ماهه امسال 12 هزار و 646 جواز تاسيس صادر شده که اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 14 هزار و 39 مورد بوده است و همين امر کاهش 9.9 درصدي صدور جوازهاي تاسيس در اين مدت را نشان مي‌دهد‎.‎اما درعين حال تعداد جوازهاي تاسيس صادره در آذر امسال نسبت به آبان ماه 28.7 درصد افزايش يافته و از 1279 مورد به 1646 مورد رسيده است‎.‎ از سوي ديگر در 9 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد پروانه‌هاي بهره برداري با افزايش از 1861 پروانه به 2230 پروانه رشد 19.8 درصدي داشته است‎.‎اين در حالي است که ميزان اشتغال در جوازهاي تاسيس صادره در اين مدت 15.7 درصد و در پروانه‌هاي بهره برداري چهار درصد کاهش يافته است‎.‎