کد خبر: 6607
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳

پیش‌بینی سود صنایع بورسی به مرز ‏‎۶۰۰‎‏ هزار میلیارد ریال رسید

پیش‌بینی سود صنایع بورسی به مرز ‏‎۶۰۰‎‏ هزار میلیارد ریال رسید

پيش بيني سود صنايع بورسي با دو هزار ميليارد ريال افزايش به مرز ‏600‏ هزار ميليارد ريال رسيد.

اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس پيش بيني سود ‏33‏ صنعت بورسي را اعلام کرد که ‏298‏ شرکت با سرمايه ‏843‏ هزار و ‏237‏ ميليارد ريال مبلغ ‏591‏ هزار و ‏287‏ ميليارد ريال براي سال آينده خود پيش بيني کرده‌اند.محصولات شيميايي با ‏29‏ شرکت و پيش‌بيني سود ‏147‏ هزار و ‏632‏ ميليارد ريال همچنان در صدر فهرست بيشترين پيش بيني سود صنايع بورسي قرار دارد.شرکت‌هاي چند رشته‌اي صنعتي با ‏81‏ هزار و ‏68‏ ميليارد ريال، بانک ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي با ‏72‏ هزار و ‏190‏ ميليارد ريال، فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي با ‏68‏ هزار و ‏565‏ ميليارد ريال، فلزات اساسي با ‏60‏ هزار و ‏54‏ ميليارد ريال، مخابرات با ‏50‏ هزار و ‏966‏ ميليارد ريال، استخراج کانه هاي فلزي با ‏34‏ هزار و ‏126‏ ميليارد ريال و سيمان، آهک و گچ با ‏15‏ هزار و ‏930‏ ميليارد ريال سود پيش بيني کرده و در رتبه هاي دوم تا هشتم جاي گرفتند.‏

بر اساس اين گزارش، استخراج ذغال سنگ با 31 ميليارد ريال، استخراج ساير معادن با 25 و محصولات چوبي با 3 ميليارد ريال پيش بيني سود در انتهاي جدول ايستاده اند.اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران متوسط پيش بيني سود صنايع بورسي در پايان مهرماه امسال را 701 ريال اعلام کرد.بر اساس اين گزارش، گروه کشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته به آن با 5287 ريال، فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي با 2879 ريال، انتشار، چاپ و تکثير با 2330 ريال، مواد و محصولات دارويي با 1457 ريال، وسايل اندازه گيري، پزشکي و اپتيکي با 1351 ريال و لاستيک و پلاستيک با 1166 ريال در صدر بيشترين پيش بيني سود صنايع بورسي قرار دارند. ‏