کد خبر: 7321
تاریخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۹۳

پوشش ‏‎۵۳‎‏ درصدی پیش بینی های تاید واتر خاورمیانه طی ‏‎۶‎‏ ماه

پوشش ‏‎۵۳‎‏ درصدی پیش بینی های تاید واتر خاورمیانه طی ‏‎۶‎‏ ماه

شرکت تايد واتر خاورميانه در دوره ‏6‏ ماهه نخست سال جاري با اختصاص ‏410‏ ريال سود به ازاي هر سهم معادل ‏53‏ درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد.

شرکت تايد واتر خاورميانه پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را در آذر ماه سال جاري مبلغ 776 ريال اعلام کرده است و طي دوره 6 ماهه نخست سال جاري با اختصاص 410 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 53 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد."حتايد" پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 92 شرکت اصلي را در نخستين پيش بيني مبلغ 1075 ريال و در آخرين پيش بيني مبلغ 1122 ريال اعلام کرده بود که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده، مبلغ 1232 ريال محقق شده است.‏