کد خبر: 95060
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
گروه : یادداشت

پزشک کسب و کار؛ درمانگر بیماری های کسب و کار ‏

پزشک کسب و کار؛ درمانگر بیماری های کسب و کار ‏ بیماری های کسب و کار در هر کشور متفاوت بوده و بسته به سیاست های اقتصادی کشورها قابل شناسایی و دسته بندی است. ‏ آن چه در مطلب مندرج در آن روزنامه وزین مورد بحث و بررسی واقع شده، دغدغه درمان بیماری های کسب و کار در کشور است که تا کنون کسی به آن توجه نکرده و می توان اکنون که برای اولین بار روزنامه وزین جهان اقتصاد در قالب یادداشت توجه ویژه ای به این مقوله کرده است عنوان نمود که برای اولین بار ایده پزشک کسب و کار به طور اجرایی و واقعی در کشور در حال پیاده سازی است. پزشک کسب و کار در گام اول نسبت به شناسایی بیماری های کسب و کار در کشور اقدامات اجرایی جامع و کاملی داشته است به گونه ای که اشراف کاملی به انواع بیماری های کسب و کار در کشور پیدا کردم. واقعیت این است که برای معرفی یک ایده باید بسیار محتاطانه عمل کرد در غیر این صورت شرایطی سخت برای فعالیت ایجاد می شود‌. در زمینه پزشک کسب و کار باید بگویم بعد از این که ایده را در افکارم پرورش دادم سعی کردم در آینده به گونه ای مطرح کنم تا دیگر حرف و حدیثی در آن نباشد. اما با درج مطلب در این روزنامه وزین باید اذعان کنم که بنیان گذار ایده پزشک کسب و کار در کشور هستم و به خوبی آگاهم که کسب و کار بیمار کشور را چگونه میتوان درمان کرد ‌. اما این درمان در دو حالت کلی تعریف می شود که در بیشتر از ۹۰ درصد منتهی به نجات کسب و کار بیمار و درمان بیماری های آن در بیمارستان کسب و کار ایران می شود و آن ده درصد شرکت های ورشکسته ای هستند که متاسفانه قبل از شناسایی شدن از سوی پزشک کسب و کار دچار این بیماری مهلک شدند و حالا باید اهدای عضو داشته باشند. ‏ پزشک کسب و کار در واقعیت این صورت عمل می کند که مثل یک انسان به کسب و کار نگریسته و کل آناتومی بدن انسان برای کسب و کار متصورو واقعی است بر این اساس نسبت به درمان بیماری روحی کسب و کار در بخش روانشناسی و درمان جسمی آن در بخش کلینیک و یا اورژانسی اقدام می کنیم. ‏ حال باید از طریق این رسانه وزین اعلام نمایم که نخستین پزشک کسب و کار در کشور فعالیت مستمر خود را آغاز کرده است و امید است با کمک رسانه های های گروهی و نیز مدیران کسب و کار نسبت به درمان بیماری های آن به طور ریشه ای موفق شویم زیرا طبق برنامه علمی و بومی سازی کشور به طور قطع این مهم شدنی خواهد بود.‏ دکتر سید احمد سیدی مطلق - بنیان گذار پزشک کسب و کار در ایران ‏

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.