کد خبر: 10493
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳
گروه : ایران

پزشکیان: طرفداران دولت قبلی نمی گذارند دولت یازدهم کار خود را انجام دهد

پزشکیان: طرفداران دولت قبلی نمی گذارند دولت یازدهم کار خود را انجام دهد

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: آدم هایی که طرفدار دولت قبلی بودند نمی گذارند دولت یازدهم کار خود را انجام دهد.

«مسعود پزشکیان» در گفت وگو با ایرنا، درباره فرافکنی حامیان دولت گذشته برای تحت الشعاع قرار دادن خطاهای خود گفت: طبیعی است روند این گروه با روش هایی که در پیش گرفته اند نوعی سیاسی کاری است و تا زمانی که سیاسی کاری می کنیم و از دولتی که خوشمان می آید، تمامی غلط هایش را می پوشانیم و از دولتی که خوشمان نمی آید همه خوبی ها را بد جلوه می دهیم و جاهایی که موفقیت آن دولتی می باشد همان عوامل را عامل شکست و نابسامانی می گیریم، بسیار غیرمنصفانه است.
این نماینده اصلاح طلب اظهار داشت: اگر ما قانون را برای مسلمان و کافرو دوست و دشمن، بدون در نظر گرفتن اینکه این دوست ما است و در مسیر جریان فکری ما یا دشمن ما است ، فارغ از نظر سیاسی خود، یکسان اعمال کنیم، اجازه نمی دهیم به افرادی که جمع می شوند و می روند و خراب می کنند بگوییم خود جوش بود و عده ای دیگر اگر بخواهد همین کار را بکنند، بگوییم خلاف قانون است.
نماینده مردم تبریز در مجلس خاطر نشان کرد: با هرچیز خودجوش و خلاف قانون باید برخورد قانونی شود؛ چه به نفع یا ضرر ما باشد. نمی شود مجلس یک روز راهپیمایی کند و بدون اجازه بگویند خودجوش بوده و عده ای دیگر بگویند مگر نماینده هم راهپیمایی می کند؟
پزشکیان تصریح کرد: وقتی از قانون حرف می زنیم باید برای دوست و دشمن براساس چارچوب انصاف و مروت برخورد کرد؛ آن وقت این اتفاقاتی که در مجلس برای برخی نمایندگان رخ داده، دیگر رخ نمی دهد.