کد خبر: 6444
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۳
گروه : ایران

پایان چهارمین اجلاس روند صلح و امنیت افغانستان در پکن ظریف: اجرای تصمیمات اجلاس به تغییر نگرش غرب نسبت به خاورمیانه بستگی دارد

پایان چهارمین اجلاس روند صلح و امنیت افغانستان در پکن  ظریف:  اجرای تصمیمات اجلاس به تغییر نگرش غرب نسبت به خاورمیانه بستگی دارد

وزیر امور خارجه کشورمان جمعه شب و در خاتمه چهارمین اجلاس روند صلح و امنیت افغانستان در پکن اظهار داشت: دامنه افراطی گری در دنیا در حال گسترش است و برای رهایی از آن، برخی از کشورها باید دیدگاه خود را نسبت به این معضل تغییر دهند.

به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف با بیان این که این مشکل مختص به یک منطقه خاص نیست، داشتن یک اراده جمعی برای مقابله با آن را ضروری دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد: خوشبختانه امروز همه کشورها به این واقعیت پی برده اند که باید با این تهدیده ها به طور جدی مقابله کرد و یکی از نتایج مثبت نشست امروز در پکن ایجاد اتحاد میان کشورهای شرکت کننده در این خصوص بود.

وزیر امور خارجه ایران همچنین به بیانیه پایانی این اجلاس در روز جمعه اشاره کرد و گفت: در این بیانیه زمینه های مختلف همکاری بین المللی به منظور کمک به افغانستان پیش بینی شده است.

ظریف افزود: ضرورت بازسازی افغانستان، ارائه یک راه حل جایگزین برای توسعه این کشور که بتواند جایگزین مواد مخدر شود، ریشه کن کردن تروریسم و گروه های فراقانونی که در حوزه مواد مخدر فعال هستند، نکات خوب و ارزشمند دیگری بود که در بیانیه پایانی مورد توجه کشورهای شرکت کننده قرار گرفته است.

وی در عین حال یادآور شد که اجرای این تصمیمات بستگی به میزان اراده سیاسی، ادراک واقعی و تغییر نگرش کشورها بخصوص آمریکا و کشورهای غربی نسبت به منطقه خاورمیانه دارد.

دیدار با نمایندگان کشورهای مختلف

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه به ملاقات ها و دیدارهای انجام شده خود در حاشیه اجلاس اشاره کرد و گفت: در ملاقات با «یانگ جیه چی» عضو ارشد شورای دولتی چین و «وانگ یی» وزیر امور خارجه این کشور، موضوعات مختلف از جمله همکاری های اقتصادی، سیاسی و بین المللی که بخصوص در دولت جدید چین به شکل راهبردی میان دو کشور در حال انجام است، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی یادآور شد که در این دیدارها تصمیم های خوبی به منظور پیشبرد این روابط در سطح عالی که مد نظر رهبران دو کشور هم هست، اتخاذ شده است. همچنین با آنان در خصوص این موضوع که چین می تواند به صورت فعال تری هم در رسیدن به راه حل موضوع هسته ای ایران و هم در خصوص اجرای برخی از اقدامات پس از رسیدن به راه حل، نقش قابل توجهی ایفا کند، صحبت شد.

ظریف ادامه داد: در دیدار با محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان نیز زمینه های همکاری مشترک با دولت وحدت ملی و نقش ایران در اجرای بهتر برقراری ثبات در این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

ظریف خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا خواهان برقراری ثبات و ایجاد وحدت ملی در میان همه گروه های افغانی بود و در این دیدار به نقش مفیدی که ایران می تواند در این میان داشته باشد، تاکید شد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین یادآور شد که در دیدارهای جداگانه خود با وزیران امور خارجه ترکیه، ترکمنستان و مشاور وزیر امور خارجه پاکستان، در خصوص مسائل مختلف و پیشبرد روابط دو جانبه تبادل نظر شده است.