کد خبر: 6021
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۳

پایان آب سفره های زیرزمینی کشور با تصویب ۲ قانون درمجالس هفتم و هشتم ‏

پایان آب سفره های زیرزمینی کشور با تصویب ۲ قانون درمجالس هفتم و هشتم ‏

رئیس هیات مدیره مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور وضعیت منابع آبی بخش کشاورزی را بحرانی دانست و گفت: تصویب ۲ قانون در مجالس هفتم و هشتم علاوه بر خسارت زدن به سفره های آب زیرزمینی و اتمام آن، به تهدیدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شد‎.‎

مسعود اسدی در گفت وگو با ایرنا، افزود: قانون حذف حق نظاره آب چاه های کشاورزی و قانون تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه بهره برداری در دشت های ممنوعه در دوره های یادشده مجلس به تصویب رسیده بود که این قوانین خسارت زیادی به منافع ملی کشور وارد کردند‎.‎
وی اضافه کرد: هم اکنون منابع آبی بخش عمده دشت های کشور به پایان رسیده و منجر به نشست زمین در مناطق مختلف کشور شده است‎.‎وی اظهار داشت: امروز بحران آبی حاکم بر کشور ما تنها ناشی از شرایط اقلیمی و جوی نیست بلکه از اتخاذ قوانین نادرست و سوء مدیریت در دستگاه های مختلف نیز ناشی می شود‎.‎
وی تصریح کرد: در واقع ریشه اصلی خشکسالی و بحران کم آبی کشور که امروز با آن دست به گریبان هستیم ناشی از وضع دو قانون غیرکارشناسی در مجلس بوده که به خیال برخی از نمایندگان مجلس آن دوره این قانون برای خدمت به کشاورزان بوده در حالی که این دو قانون بزرگترین ضربه را به منابع طبیعی کشور وارد کردند‎.‎
وی گفت: در واقع این اقدام مجلس عملا باعث از بین رفتن نظارت بر میزان مصرف آب چاه های کشاورزی شد به طوری که کشاورزان برای کسب درآمد بیشتر به افزایش تولید و درنهایت استفاده بیشتر از آب و حفر چاه های غیرمجاز روی آوردند‎.‎
رئیس هیات مدیره مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور افزود: قانون تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه در دشت های ممنوعه نیز در حقیقت طرح دادن مجوز به متخلفین برای حفر چاه های غیرمجاز بود که این دو قانون از مهلک ترین تصمیمات برای بخش کشاورزی بودند، هرچند وضع این قانون در آن زمان باعث خوشحالی جامعه کشاورزی شد ولی امروز تبعات آن قابل مشاهده است و بسیاری از دشت های ما خشک و حتی شاهد نشست زمین هستیم‎.‎
وی با اشاره به اینکه قانونگذار باید آینده نگر باشد، ادامه داد: در راستای اجرای این دو قانون، به یکباره منابع آب زیرزمینی کشور که جزئی از سرمایه های ملی کشاورزان هستند و باید به نسل های بعد انتقال یابند به یغما رفتند‎.‎
اسدی بر سوء مدیریت وزارت نیرو بر روند مصرف آب بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: پس از تصویب قانون و رایگان شدن آب بخش کشاورزی، وزارت نیرو نظارت برمیزان برداشت چاه های آب را متوقف کرد در حالی که برای حفظ منابع ملی باید نظارت دقیق تری بر برداشت آب از چاه های کشاورزی انجام می شد‎.‎