کد خبر: 6330
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۳

هشدار صندوق بین المللی پول به کشورهای خاورمیانه

هشدار صندوق بین المللی پول به کشورهای خاورمیانه

 صندوق بين اللملي پول به کشورهاي خاورميانه به دنبال سقوط قيمت قيمت نفت هشدار داد.‏

صندوق بين المللي پول در هشداري به کشورهاي خاورميانه خواستار تغيير در سياست‌هاي اقتصادي آنها شد و پيش بيني کرد: عربستان به عنوان بزرگترين توليد کننده نفت منطقه در سال جاري با کسري بوجه مواجه خواهد شد.‏
در ادامه اين گزارش آمده است: اگر قيمت نفت در يک دوره به کمتر از 57 دلار در هر بشکه ثابت شود، کشورهاي حوزه خليج فارس با کاهش 100 ميليارد دلاري در بودجه خود مواجه خواهند شد.‏
در اين گزارش به عنوان راه حلي براي اصلاح در هزينه‌هاي اقتصادي، به کنترل يارانه انرژي اشاره شده؛ رقمي که در سال‌هاي اخير به دليل قيمت بالا نفت در اين کشورها افزايش شده است.‏