کد خبر: 10305
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۳

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

تعدیل منفی "رتاپ"

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سود هر سهم سال جاری را با 22 درصد تعدیل منفی 509 ریال اعلام کرد . رتاپ در 9 ماهه سال جاری 341 ریال معادل 67 درصد سود بودجه شده را محقق ساخته است.لازم به ذکر است که در دوره ی مشابه در سال گذشته درصد پوشش دهی 51 درصد بوده است. سود تقسیمی پیشنهاد هیات مدیره 80 درصد است.شرکت در خصوص دلیل تعدیل منفی عنوان کرده که، کارمزد پذیرندگی 6 ماهه دوم سال بر اساس تفاهم نامه با شرکت شاپرک صفر در نظر گرفته شده است که این امر منجر به کاهش درآمد بودجه شده ی قبلی شده است.

پیش بینی "خوساز" از سال 1394

شرکت محورسازان ایران خودرو سود هر سهم سال مالی 94 را با 87 درصد کاهش نسبت به سال جاری 5 ریال پیش بینی کرد.درآمد فروش شرکت برای سال آتی با 16 درصد کاهش پیش بینی شده که ناشی از کاهش 20 درصد فروش مقداری و کاهش نرخ فروش است. در مقابل بهای تمام شده ی فروش با  18 درصد کاهش پیش بینی شده که نهایتا منجر به افزایش 15 درصد سود ناخالص شده است.در پیش بینی سال 94 افزایش 48 درصد درسایر هزینه های عملیاتی که ناشی از افزایش هزینه های جذب نشده ی تولید است، منجر به کاهش 64 درصد سود عملیاتی شرکت شده است.از سوی دیگردرآمدهای غیرعملیاتی شرکت که  عمدتا ناشی از درآمد اجاره است برای سال آتی با 40 درصد کاهش پیش بینی شده است. نهایتا سود خالص سال آتی با 88 درصد کاهش نسبت با سال 93 پیش بینی شد.