کد خبر: 11483
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۴

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

انتشار عملکرد 9 ماهه "کالبر"

شرکت لبنیات کالبر در 9 ماه مبلغ (113) ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت لبنیات کالبر پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی 93 شرکت اصلی را با سرمایه 250 میلیارد ریال مبلغ 222 ریال و در آذر ماه 93 مبلغ 113 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 176 ریال اعلام کرده است و در 9 ماه مبلغ (113) ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت. این شرکت پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی 93 تلفیقی را با سرمایه 250 ریال در اردیبهشت ماه 93 (حسابرسی شده) و در شهریور ماه 93 مبلغ 480 ریال اعلام کرده بود. بدیهی است پیش بینی تلفیقی نیز نیاز به تعدیل دارد اما شرکت با وجود تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 شرکت اصلی در آذر ماه 93، پیش بینی تلفیقی تعدیل شده را ارائه نکرده است.

پوشش 84 درصدی پیش بینی های "کساوه"

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در طی دوره 9 ماهه منتهی به منتهی به 30 آذر ماه 93 مبلغ 1358 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 84 درصد از پیش بینی هایش رسید. شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی‌ به 29 اسفند ماه 94 را با سرمایه 350 میلیارد ریال به مبلغ 881 ریال اعلام کرده است و طی دوره 9 ماهه منتهی به منتهی به 30 آذر ماه 93 مبلغ 1358 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 84 درصد از پش بین هایش رسید.

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه "وتوشه"

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل یک میلیارد و 162 میلیون ریال سود کسب کرد. شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 93 اعلام کرد طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 6 میلیارد و 55 میلیون ریال و با مبلغ 7 میلیارد و 217 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل یک میلیارد و 162 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

انتشار پرتفوی دیماه 93 "پترول"

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره یک ماهه منتهی به 30 دیماه ماه 93 سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد. شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 29 دیماه 93 اعلام کرد در ابتدای این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 7 هزار 604 میلیارد و 767 میلیون ریال و با مبلغ 8 هزار 334 میلیارد و 60 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.