کد خبر: 11384
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

نگاهی به عملکرد فولاد آلیاژی ایران طی ۹ ماه

نگاهی به عملکرد فولاد آلیاژی ایران طی ۹ ماه

شرکت فولاد آلياژي ايران طي دوره 9 ماهه نخست امسال با اختصاص 154 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 43 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد.

شرکت فولاد آلياژي ايران پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را با سرمايه يک هزار و 903 ميليارد ريال مبلغ 287 ريال، در تير ماه 93 مبلغ 332 ريال، در آبان و آذر ماه 93 بصورت حسابرسي شده مبلغ 340 ريال و در دي و اسفند ماه 93 (حسابرسي شده) و همچنين فروردين ماه امسال مبلغ 358 ريال اعلام کرده است و طي دوره 9 ماهه نخست امسال با اختصاص 154 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 43 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد.‏