کد خبر: 10163
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۳

نقش تولیدگران در اتاق پررنگ تر شود

نقش تولیدگران در اتاق پررنگ تر شود

گروه توليد: با وجودي که به نظر مي رسد اتاق بازرگاني در حال حرکت به سمت و سوي مثبتي است

اما بايد نقش بخش صنعت در اين اتاق افزايش يابد.‏
محمود تبريزي از اعضاي اتاق بازرگاني، ضمن بيان اين مطلب، خاطر نشان ساخت: به نظر مي رسد روند فعاليت اتاق رو به بهبودي و اصلاح مشکلات باشد و بهتر است در تحولي که قرار است اتفاق بيافتد، بخش صنعت و کشاورزي فعال تر شود.‏
وي با اشاره به اين که درحال حاضر اتاق توسط عده خاصي با تفکرات خاص اداره مي شود، افزود: با توجه به افرادي که براي عضويت در اتاق اعلام آمادگي کرده اند، مي توان انتظار داشت که بخش خصوصي حضور بيشتري در اتاق آينده خواهند داشت و اين يک اتفاق خوب محسوب مي شود.‏
تبريزي همچنين تصريح کرد: بخش صنعت و کشاورزي نياز به حمايت بيشتري دارد و اميد است افرادي که در حال ورود به اتاق هستند، از حاميان اين بخش ها بوده و بتوانند در جهت رفع مشکلات موجود در بخش هاي ياد شده گام برداشته و گلايه هاي فعالان حوزه صنعت، توليدکنندگان و کشاورزان را به گوش مسئولان برسانند و در جهت هر چه بهتر شدن اوضاع در صنايع توليدي و کشاورزي گام بردارند.‏
وي درباره نقش بخش خصوصي در اقتصاد اقتصاد سال 94 گفت: ميزان فعاليت بخش خصوصي در سال آينده بستگي به تحريم ها و سياست هاي دولت دارد. اگر تحريم ها ادامه داشته باشد، دولت ناچار است از بخش خصوصي براي فعاليت هاي اقتصادي، توليدي و بازرگاني دعوت به همکاري کرده و اين امر موجب افزايش فعاليت بخش خصوصي خواهد شد، اما اگر تحريم ها برداشته شود، با وجودي که در اوضاع اقتصادي کشور تغييرات مثبتي ايجاد خواهد شداين خط هست که نقش بخش خصوصي کم تر شده و دولت از روش هاي ديگر براي بهبود اقتصادي کشور کمک خواهد گرفت. حال آنکه مصالح و منافع بلند مدت کشورلزوم نقش آفريني بخش خصوصي را چه در دوران تحريم و چه پس از آن اجتناب ناپذير مي کند.‏
تبريزي همچنين به لزوم حضور پر رنگ تر توليدکنندگان در ترکيب اتاق بازرگاني تاکيد کرد و افزود: اگر توليدکنندگان در اتاق بازرگاني حضوربيشتري پيدا کنند، به علت تجربياتي که در زمينه مشکلات توليد کنندگان و دغدغه هايشان دارند، مي توانند نقش مثبتي در جهت رفع مشکلات خود ايفا کنند.‏
وي اظهار اميدواري کرد که درآينده نزديک و با تشکيل اتاق جديد، ساختار و تشکيلات اتاق با تغييرات اساسي روبرو شده و تحولي که مورد نياز است اتفاق بيافتد. وي همچنين خاطر نشان ساخت: براي بهبود شرايط، ايجاد تحول و تغييرات ضرورت قطعي دارد و روند کنوني قطعا ادامه نخواهد يافت.‏