کد خبر: 6773
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۳

نقش آفرینی ۴۰۰ انجمن در تصمیم سازی های حمایت از مصرف کنندگان

نقش آفرینی ۴۰۰ انجمن در تصمیم سازی های حمایت از مصرف کنندگان

 انجمن ها قرار است در جلسات تصميم سازي حضور داشته

و در زمينه آگاهي دادن به مردم فعال باشند.‏
‏400 انجمن حمايت از مصرف کننده ضمن نقش آفريني در تصميم سازي ها وظيفه آگاهي بخشي به مردم را به عهده دارند.‏
تقوي سبزواري معاون وزير صنعت, معدن و تجارت در بيستمين نمايشگاه مطبوعات از قانون حمايت از مصرف کنندگان و تمرکز آن به روي بهره گيري از تشکل هاي مردمي گفت.‏
وي اظهار داشت: طي دو سال گذشته حدود 400 انجمن در کشور شکل گرفته که نيازمند انسجام و افزايش اطلاعات هستند.‏
تقوي سبزواري خاطرنشان کرد: انجمن ها قرار است در جلسات تصميم سازي حضور داشته و در زمينه آگاهي دادن به مردم فعال باشند.‏
بايد تلاش کنيم رانت سال هاي گذشته از ميان برود
ايلنا: امروز بايد تلاش کنيم رانت هاي ايجاد شده طي سال هاي گذشته از ميان برود.‏
محمدرضا بهزاديان رئيس اسبق اتاق بازرگاني تهران در بازديد از بيستمين نمايشگاه مطبوعات به مسائل مربوط به رانت اشاره کرد و به خبرنگار ايلنا گفت: امروز بايد تلاش کنيم رانت هاي ايجاد شده طي سال هاي گذشته از ميان برود.‏
وي ادامه داد: شفاف سازي از سوي دولت شايد بهترين راهکار براي جلوگيري از ادامه رانت ها است و ما اميدواريم دولت در اين خصوص به خوبي عمل کند.‏