کد خبر: 8961
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۳

نامزدها در انتخابات اتاق تعاون رقابت کردند نه دشمنی

نامزدها در انتخابات اتاق تعاون رقابت کردند نه دشمنی

گروه توسعه: مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی لاستیک و روغن و فیلتر کشور اعلام کرد:

نظم و ترتیب حاکم بر مجمع انتخابات اتاق تعاون متفاوت با تمام مجامع گذشته بود.‏
به گزارش جهان اقتصاد، محمدرضا آل سارا در خصوص نحوه برگزاری انتخابات اتاق تعاون با بیان مطلب فوق افزود: حضور اعضای اتاق های تعاون و اتحادیه ها در این مجمع نشان دهنده این است که تعاون و تعاونگری را باور دارند.‏
وی اظهار داشت: اعضا اتاق تعاون بتوانند مشکلات، موانع و راهکارهای خود را در آینده به هیئت مدیره اتاق انتقال داده و با احساس مسئولیتی که در شخصیت منتخبین سراغ داریم، موارد پیگیری و موانع و مشکلات مرتفع شود.‏
مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران ایران نیز در خصوص این انتخابت گفت: امیدواریم هیئت مدیره جدید بتواند تعاون را به تحقق سهم ۲۵ درصدی آن نزدیک کند.‏
مهدی اسماعیلی راد در خصوص  نحوه برگزاری مجمع انتخابات اتاق تعاون افزود: آنچه بین اعضا و کاندیداها وجود داشت، رقابت بود، نه دشمنی.‏
وی خاطرنشان کرد: هیچ نکته منفی در جریان برگزاری مجمع وجود نداشت.‏
اسماعیلی راد خاطرنشان کرد: اگرچه تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون سخت است، اما امیدواریم هیئت مدیره جدید بتواند با همدلی بیشتر تعاون را به این هدف نزدیک تر کند.‏