کد خبر: 2747
تاریخ انتشار: ۰۴ تیر ۱۳۹۳

مشمولان سبدکالا می‌توانند پول نقد بگیرند

مشمولان سبدکالا می‌توانند پول نقد بگیرند

معاون اول رئیس جمهور دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی را ابلاغ کرد

.به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۹۳/۳/۱۱ به پیشنهاد وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند ۹ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی را تصویب کرده بود.
بر اساس این دستورالعمل، بسته حمایت غذایی در سال ۱۳۹۳ به مستمری بگیران و پشت نوبتی‌های سازمانهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی وسازمان بهزیستی ) تعلق می‌گیرد که با ضوابط تعیین شده از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (مانند نوع خدمات دریافتی از سازمانهای حمایتی، رتبه بندی استحقاق افراد و خانوارها بر اساس شاخصهای موجود در سازمانها) حائز شرایط برای دریافت بسته حمایت غذایی تشخیص داده می‌شوند.

همچنین وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی موظف شد ظرف یک ماه برنامه شناسایی افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع بسته حمایت غذایی را به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارایه کند.
سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران هم موظف شدند با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ظرف یک ماه برای شناسایی اقتصادی خانوارها با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود( از جمله اطلاعات درآمدی خانوارها در بازه های کمتراز شش میلیون ریال وبین شش تا ده میلیون ریال) اقدام کنند.
در این دستورالعمل اقلام بسته حمایت غذایی برای مرحله اول اجرای طرح گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، حبوبات، لبنیات، روغن مایع، رب و خرما اعلام شده است ولی دریافت کنندگان بسته حمایت غذایی می‌توانند به جای دریافت کالا با کسر ۲۰ درصد از ارزش ریالی بسته حمایت غذایی، پول نقد دریافت کنند.