کد خبر: 11529
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

مرغ ۲۴۰۰ تومان ارزان شد

مرغ ۲۴۰۰ تومان ارزان شد

قیمت انواع موادپروتئینی درشروع سال جدید وبعدازتعطیلات نوروز

دستخوش تغییراتی دربیشتر اقلام نسبت به اواخرسال گذشته شده است؛بطوریکه هرکیلوگرم گوشت مرغ که درآخرین روزهای اسفندبه 8900 تومان هم رسیداکنون کیلویی 6500 تومان درمغازه‌هاعرضه می‌شود.
براساس گزارش خبرنگارایسنا،قیمت گوشت مرغ که درروزهای که قبل ازعیدبه دلیل افزایش تقاضاوکمبودعرضه تا 9000 تومان هم افزایش یافته بود اینروزها کاهش قیمت قابل توجهی داشته وهرکیلوگرم آن 6200 تومان فروخته می‌شود.
همچنین قیمت انواع ماهی تغییرچندانی نسبت به قیمت پیش ازعیدنداشته است. قیمت هرکیلوگرم ماهی قزل آلای شکم خالی تمیزشده 24 هزارتومان است وماهی قزل آلا تمیزنشده 15 هزارتومان عرضه می‌شود. ماهی سفیدنیزکیلویی 20 هزارتومان،ماهی شوریده کیلویی 19 هزارتومان وماهی سالمون هم کیلویی 20 هزارتومان فروخته می‌شود.
هرکیلوگرم فیله مرغ نیز 2000 تومان کاهش قیمت کیلویی 14 هزارو 800 تومان فروخته می‌شود. همچنین فیله گوسفندی که پیش ازتعطیلات 61 هزارتومان عرضه می‌شد به 55 هزارتومان کاهش یافته است.