کد خبر: 10199
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۳

ما می توانیم پیشرفته ترین کشور منطقه باشیم

ما می توانیم پیشرفته ترین کشور منطقه باشیم

رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران:‏

سيد حامد واحدي رئيس كميسيون انرژي اتاق و كانديداي نمايندگي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن وكشاورزي تهران با بيان اينکه، ايران کشوري با قابليت هاي اقتصادي بالااست و با توجه به منابع طبيعي که دارد مي تواند در توليد و صنعت بيش از ساير کشورها منطقه موفق باشد، گفت: به همين دليل است که ما اقتصادي ها معتقديم ممات وحيات اقتصادي كشوردر گرو مجموعه فعاليت هاي بخش خصوصي وميزان حضور آنها در عرصه هاي مختلف اقتصادي البته در سايه حمايت دولت مي باشد.‏
وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص توجه به صادرات غيرنفتي، گفت: موضوع مهم و كليدي‏اي كه گويا سال‏هاست به فراموشي سپرده شده و يا اگر هم نيم‏نگاهي به آن شده است كافي نبوده و نتوانسته بازارهاي هدف را براي صادرات بيشتر محصولات نهايي ايراني آماده كند.‏
واحدي با اشاره به اينکه، وظيفه اصلي اتاق‏ بازرگاني گشودن دروازه‏هاي بازارهاي خارجي براي صادرات کالا است، اظهارداشت: متاسفانه در ايران به جاي اينكه تجار كشورهاي ديگر بازارهاي ما را مورد هدف قرار دهند، بازرگانان داخلي هستند كه به نمايندگاني براي تبليغ كالا و خدمات خارجي تبديل شده اند.‏
وي افزود: با توجه به اجراي قانون هدفمندي اقتصاد كشور به حضور فعالان اقتصادي بخش خصوصي نياز دارد تا با عزم ملي و فراگير بتوانند اين مرحله ‏مهم را به خوبي پشت سر گذاشته و وارد يك اقتصاد سالم با نشانه‌هاي شفافيت، رقابت‏ پذيري و عدالت‏ محور شويم واتاق بازرگاني ايران به عنوان يك نهاد مدني در راستاي توسعه‏ پايدار كشور، به پشتوانه‏ منابع انساني توانمند و متعهد، مي‏ بايست در جهت دست‏يابي به مصالح ملي براي تحقق محورهايي مانند كمك به توسعه‏ نظام اقتصادي، كمك به ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، كمك به ارتقاي جايگاه جهاني ايران در حوزه‏ اقتصاد، كمك به بالنده ‏سازي تفكر اقتصادي جامعه و حضور مردم در اقتصاد فرا معيشتي، ارايه‏ مشورت و مشاركت در فرآيند تصميم‏ سازي ها و تصميم‏ گيري‏هاي اقتصادي اركان حكومت، سامان‏دهي مرجعيت اطلاعات و مشاوره دربخش ‏هاي مختلف اقتصاد ملي و بين‏ المللي، هدايت و سامان‏دهي تشكل يافتن فعالان اقتصادي كشور، نهايت تلاش خود را به كار بندد.‏
رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران در پايان گفت: يكي از شاخصه‌هاي مهم توسعه اقتصادي سرمايه‏ گذاري خارجي به ويژه‏ سرمايه‏ گذاري مستقيم است. بي‏ شك پتانسيل‌هاي ايران، جاذبه‌هاي گسترده‌اي براي سرمايه‏ گذاران خارجي دارد و نقش اتاق بازرگاني در ايجاد شرايط مناسب سرمايه ‏گذاري و جذب سرمايه ‏گذاران خارجي بر هيچ‏كس پوشيده نيست و اين نقش در كشور ما كه با برخي تحريم‏ ها روبرو هستيم، بسيار مهم‏تر و كارآتر خواهد بود. ‏