کد خبر: 3060
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

مالیات حقوق بگیران چند برابر مشاغل است

مالیات حقوق بگیران چند برابر مشاغل است

مهر: معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه افزایش شفافیت درآمد صاحبان مشاغل کمک کرده است میزان درآمدهای مالیاتی بیشتر شود که مورد اعتراض واقع می‌شود اما این اعتراض نادرست است، تأکید کرد: مالیات حقوق بگیران کاملاً شفاف است و به چند برابر و تا ۲٫۵ برابر مالیات مشاغل هم می‌رسد.‏

حسین وکیلی با اعلام این مطلب که مالیات حقوق بگیران چند برابر مشاغل است، تأکید کرد: مالیات حقوق بگیران کاملاً شفاف است و به چند برابر و تا ۲ و نیم برابر مالیات مشاغل هم می رسد.‏
معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: نرخ مالیات مشاغل هر سال کمتر از نرخ تورم و حداکثر ۱۵ درصد افزایش می یابد که به نفع صاحبان مشاغل است اما برخی از آنها به دلیل افزایش شفافیت مالیاتی، اعتراض می کنند.‏
وی با اظهار تاسف از اینکه متأسفانه امکانات شناسایی مالیات مشاغل کمتر است و امیدواریم با کامل شدن طرح جامع مالیاتی اطلاعات مالیاتی هم تکمیل شود، گفت: در اصلاح قانون مالیات ها نیز به افزایش شفافیت مالیاتی توجه خوبی شده و پژوهش های کاربردی هم انجام شده است.‏
وکیلی با بیان اینکه در این صورت می توانیم پدیده فرار مالیاتی را کاهش دهیم یا حذف کنیم، افزود: افزایش شفافیت درآمد صاحبان مشاغل کمک کرده است میزان درآمدهای مالیاتی بیشتر شود که گاهی مورد اعتراض واقع می شود اما این اعتراض نادرست است.‏