کد خبر: 6094
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳

لیست اولیه خواستاران تحول برای انتخابات اتاق بازرگانی مشخص شد

لیست اولیه خواستاران تحول برای انتخابات اتاق بازرگانی مشخص شد

علي شفائي: در حالي که اسفندماه سال 93 بعنوان زمان برگزاري انتخابات دوره هشتم هيات نمايندگان اتاق هايي بازرگاني تعيين شده،

فعالان و گروه هاي اقتصادي براي حضور در اين انتخابات محييا مي شوند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصادپف در حالي که گروه خواستاران تحول در دوره قبل و به دليل غيبت چهره هاي شناخته شده اين جريان در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، جايگاه اقليت را داشت، حضور مجدد تحولخواهان کنار زده شده موجبات تغيير شرايط را فراهم کرده است.
در حاليکه تحولخواهاني چون محمدرضا بهزاديان در جرييان يک رفتار سياسي و با ابطال کارت بازرگانيشان امکان حضور در دوره هاي ششم و هفتم را نداشتند، به دنبال برگزاري جلسه هيات عالي نظارت بر اتاق هاي بازرگاني پس از قريب به هفت سال تاخير، پرونده هاي ايشان مورد بازنگري قرارگرفت و با مشخص شدن واقعيت ها کارت هاي بازرگاني ايشان احيا شده و ليست انتخاباتي خواستاران تحول با اضافه شدن نام اين افراد تکميل شد.‏
بازگشت تحولخواهان به عرصه رقابت موجب شد تا ديگر گروه ها با درک حساسيت رقاببتت سخت پيش رو برنامه ريزي جديد براي انتخابات داشته باشند، اما بسياري از ايشان ترجيح دادند تا پيش از مشخص شدن برنامه هاي گروه خواستاران تحول فعاليت علني خود را آغاز نکرده و با پيش بيني احتمالات براي هر اقدام رقيب اصلي برنامه اي ممجزا تعريف کنند.
از سويي برخي افراد و گروه ها که دردوسال غيبتت چهره هاي شاخص تحول فرصتي مغتنم براي بازي با کارت تحول پيدا کرده بودند نيز با دررک اين مهم که ديگر جايي در اين بازي ندارند، رفتارهايي عجيبي چون مصادر عنوان تحول را در دستور کار قراردادند.
همچنين برخي افراد که تا چندي پيش تحول و تحولخواهي را قبول نداشتند نيز براي گرفتن ماهي آب را گل آلود کرده تلاش کردند با زدن نان خود در کاسه تحول درر اين کلاهي براي خود دست و پا کنند.
به رغم همه اين مسائل اما گروه ديگري نيز در اين ميان حضور دارند که نه تنها تحول را قبول نداشته که موفقيت ايشان را نيز از محالات خوانده و پرونده تحول را در سال هاي مياني دهه 80 مختومه تصور کرده و با بايگاني سپردند.‏
در چنين شرايطي و در حالي که حتي برخي از حاميان تحول اميدي به موفقيت نداشته و اين گروه را بي برنامه مي دانستند، برگزاري مجمع انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران با دستور کار انتخاب اعضاي شوراي مرکزي مخافان را نگران و همراهان نا اميد، اميدوار کرد.
انتخابات شوراي مرکزي مرکزي انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران در شرايطي با استقبال اعضا برگزار شد که چهره هاي شناخته شده اي نامزدي خود را اعلام کرده بودند و درر نهايت، فاطمه دانشور، محمدرضا بهزاديان، جمشيد عدالتيان شهرياري، جهانبخش نورايي، فريدون اسدي لنگرودي، محمدتقي صالحي، عباس وطن پرور، ابراهيم خانيکي، محسن مهرعليزاده، فريد صفارزاده، حسين معروف، احمد ترک نژاد، سيدحميد حسيني، عيسي کلانتري و علي فاضلي به عنوان 15 نفر شوراي مرکزي و محمدمهدي رئيس زاده و علي دادگر به عنوان بازرس اصلي انتخاب شدند‎.‎
تعيين اعضاي شوراي مرکزي اين انجمن به معني مشخص شدن حداقل يک سوم ليست خواستاران تحول در انتخابات دوره هشتم است، افرادي که قريب به اکثريتشان شانس بالايي در انتخبات پيش رو داشته و نشان داد که اين گروه برخلاف تصور رقبا برنامه اي جامع براي حضور در انتخابات دارد. ‏
در چنين شرايطي در روزهاي آينده شاهد رفتارهاي قابل پيش بيني از سوي افراد و گروه هاي ديگر خواهيم بود، مبني بر اينکه بسياري تلاش خواهند کرد تا در اين ليست جايي براي خود پيدا کنند و در مقابل مخالفان نيز تمام توان خود ررا تجهيز خواهند کرد که تا پيش از برگزاري انتخابات و با ابزار غيررقابتي افرادي را از اين ليست حذف و يا جذب ديگر گروه ها کنند.