کد خبر: 5926
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۳
گروه : ایران

لاریجانی: توافق هسته ای امکان پذیر است

لاریجانی: توافق هسته ای امکان پذیر است

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه توافق هسته اي به شرط جديت دو طرف امکان پذير است گفت: فکر مي کنم موضوعات باقي مانده مي تواند تا مهلت بيست و چهارم نوامبر 2014 حل شود.


 به گزارش ايرنا دکتر علي لاريجاني در گفتگو با شبکه تلويزيوني 'سي ان ان' درباره تهديد داعش گفت: داعش گروهي نيست که خود به خود به وجود آمده باشد.ما بايد ريشه هاي آن را بيابيم و بدانيم قدرتهاي بزرگ وهمچنين برخي از کشورهاي منطقه مسئول به وجود آمدن آن هستند.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: فکر مي کنم بعيد است بتوان جنگجويان چريکي را فقط با انداختن بمب بر سرشان نابود کرد.من همچنين شنيدم آمريکايي ها بدنبال يافتن جايگاهها و پايگاهها در منطقه هستند تا مردم را براي عمليات زميني آموزش دهند.
وي تصريح کرد: تروريست ها را نمي توان با بمباران نابود کرد. شما نمي توانيد مسئله تروريسم را با اشغال حل کنيد. براي اين که با آنها به صورت موثر مقابله کنيد، بايد روش ديگري را انتخاب کنيد. ما در مبارزه با آنها تجربه خوبي داريم زيرا فعالانه عليه آنها جنگيده ايم.
لاريجاني با اشاره به اينکه جنگ موثر با داعش نيازمند راه حل امنيتي خوب است، افزود: بخشي از اين راه حل مي تواند عمليات نظامي باشد. افرادي که مي خواهند به صورت زميني در عمليات شرکت کنند بايد به اندازه کافي مهارت داشته باشند.اين نيروها نبايد مانند نيروهاي مزدور باشند. بايد انگيزه کافي براي انجام اين عمليات داشته باشند.
رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: من فکر مي کنم مردم ، منظورم عراقي ها و سوري ها ، خودشان توانايي کافي براي اجراي چنين عملياتي را دارند.ما مي دانيم اين افراد اعم از شيعه ،سني و کرد بايد همه تلاش خودشان را براي موفقيت به کار بندند. من فکر مي کنم بهترين کاري که جوانان مي توانند انجام دهند اين است که جلوي ارسال تسليحات و پول متحدان و دوستان داعش در منطقه را بگيرند. اين بازي کودکانه نيست. منظورم اين است که مبارزه با تروريسم بازي کودکانه نيست و مي تواند بسيار پرهزينه باشد.
لاريجاني در ادامه با اشاره به اظهارات رييس جمهوري مبني بر اينکه رسيدن به توافق تا مهلت بيست وچهارم نوامبر امکان پذير است گفت:من فکر مي کنم کاملا امکان پذير است البته به شرط اين که هر دو طرف در رسيدن به توافق جدي باشند. موضوعات باقيمانده مي تواند تا مهلت بيست وچهارم نوامبر 2014 حل شود. در صورتي که دو طرف درباره موضوعات کوچک چانه زني کنند، رسيدن به توافق بعيد خواهد بود.
وي درباره تبعات تمديد نشدن گفتگوها گفت: من فکر نمي کنم زياد به نفع آمريکا باشد زيرا معنايش آن است آنها (آمريکايي ها) فرصت را براي دستاورد ديپلماتيک از دست داده اند.البته اين شکست براي ديگران نيز خواهد بود.ما قصد داريم همان کاري را انجام دهيم که تاکنون انجام داده ايم .
لاريجاني تاکيد کرد: ما نمي خواهيم بمب هسته اي توليد کنيم اما بر دسترسي به فناوري و دانش هسته اي تاکيد مي کنيم.ما آماده هستيم به اندازه کافي دراين زمينه شفاف باشيم. من متعجب مي شوم چرا در اين مذاکرات فقط صحبت از تعداد سانتريفوژها مي شود و اين که چگونه آنها (غرب) مي توانند بخش هاي تحقيق و توسعه فناوري هسته اي ما را محدود کنند.تعداد سانتريفوژها واقعا مهم نيست بلکه مطلب مهم اين است که ايران تلاش مي کند شفاف سازي کند و قصد دارد درباره برنامه هسته اي خود شفاف باشد.
رييس مجلس شوراي اسلامي درباره بازداشت برخي اتباع خارجي نيز گفت: اينها مواردي هستند که بسيار بندرت روي مي دهد و طبيعي است چنين مواردي روي دهد زيرا ايران کشوري بسيار بزرگ با جمعيت هشتاد ميليون نفري است.آنها ممکن است کار اشتباهي انجام داده باشند و يا جرمي مرتکب شده باشند،قوه قضاييه بايد آن را بررسي کند.ترديدي نيست ما نمي خواهيم هيچ کس را بدون هيچ دليل به زندان بفرستيم.تا آنجايي که من مي دانم تحقيقات در اين زمينه شروع شده است و من اميدوارم اين تحقيقات به پايان رسد و نتيجه آن هر چه سريعتر اعلام شود.
لاريجاني درباره ادعاي بيگناهي جيسون رضائيان که به اتهام امنيتي در ايران بازداشت شده گفت: براساس قوانين در ايران اتهامات نمي تواند قبل از تحقيق به صورت علني اعلام شود.البته قوانين در کشورهاي مختلف فرق مي کند.تاجايي که من مي دانم اين فرد با اتهاماتي مواجه شده است اما هنوز به صورت علني نشده است زيرا قانون اجازه نمي دهد اما موضوع وي در حال بررسي است.
وي افزود: مسلما تسريع در روند رسيدگي به اين پرونده ها خوب است.حتي اگر اظهار نظر درباره آنها به اندازه اي که قانون اجازه داده است، باشد خوب است اما ما واقعا نمي توانيم قوه قضاييه را وادار سازيم با عجله کارهايي انجام دهد.
گفتني است رييس مجلس شوراي اسلامي به منظور شرکت در يکصد و سي و يکمين مجمع بين المجالس جهاني به ژنو سفرکرده است .