کد خبر: 5146
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۳

کارخانه‌های جدید فولادی نزدیک دریا ساخته می‌شوند

کارخانه‌های جدید فولادی نزدیک دریا ساخته می‌شوند

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: كارخانه هاي فولاد بايد نزديك دريا ساخته شوند و به همين دليل درنظر است تا در مناطق نزديك به خليج فارس و درياي عمان واحدهاي توليد فولاد با ظرفيت 10 ميليون تن احداث شود.


به گزارش مهر، مهدي كرباسيان با بيان اينكه كارخانه هاي فولاد نياز مبرم به آب دارند، تصريح كرد: براي كمبود آب بايد تمهيدات مناسبي انديشيده شود كه يكي از تمهيدات مي تواند استفاده چندباره از آب در كارخانه هاي فولادي باشد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بر لزوم مكان يابي صحيح براي اجراي طرح هاي فولادي تاكيد كرد و افزود: ايران خاستگاه و پايگاه توسعه اي صنعت فولاد است و دولت نسبت به سرنوشت مجموعه هاي فولادي بي تفاوت نيست.
كرباسيان از نهايي شدن طرح جامع فولاد تا پايان شهريور ماه جاري خبر داد و گفت: با ايجاد كارخانه هاي جديد فولاد در بندرعباس و مناطق نزديك به دريا مي توان در توليد فولاد خودكفا شد و از سويي بحران كمبود آب براي صنعت فولاد را پشت سر گذاشت .
 وي با بيان اينكه يكي از فعاليت هاي ايميدرو، حل مشكل كم آبي واحدهاي فولادي است، افزود: چنانچه فناوري برخي از واحدهاي فولادي قديمي تغيير كند، اين مسئله ما را به سمت كاهش مصرف آب هدايت مي كند.
كرباسيان در عين حال مديريت مصارف آب كشاورزي را يكي از راهكارها عنوان كرد و افزود: چنانچه در بخش كشاورزي به ميزان 10 درصد مصرف آب بهبود يابد، مي توان پروژه هاي جديد صنعتي در شهرهاي مختلف تعريف كرد.