کد خبر: 6928
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳

قیمت خرید گوشت مرغ در چهار نرخ جدید تصویب شد

قیمت خرید گوشت مرغ در چهار نرخ جدید تصویب شد

در آخرين جلسه ستاد تنظيم بازار قيمت خريد

گوشت مرغ توسط شرکت پشتيباني امور دام در چهار نرخ جديد تصويب شده و به 6500 تا 6800 تومان افزايش يافت.‏
محمد يوسفي اظهار کرد ستاد تنظيم بازار در جلسه دو هفته پيش خود قيمت خريد 6100 توماني را براي هر کيلوگرم گوشت مرغ منجمد شيرين پک‌شده مصوب و اعلام کرد اما اين قيمت به شدت پايين بود و مورد اعتراض مرغداران قرار گرفت.‏
وي افزود: در راستاي اين اعتراض و مخالفت‌ها ستاد تنظيم بازار در جلسه هفته گذشته خود در تاريخ 21 آبان ماه - چهارشنبه - چهار نرخ جديد را براي خريد گوشت مرغ منجمد شيرين پک شده با شرايط مختلف را افزايش داد.‏
يوسفي ادامه داد: براين اساس نرخ خريد هر کيلوگرم مرغ ريز يک کيلويي تا يک و نيم کيلويي توليد خط دو با شرايط شرکت پشتيباني امور دام 7000 تومان، هر کيلوگرم مرغ توليد خط دو يک کيلو و نيم تا يک کيلو و 800 گرمي با همين شرايط 6850 تومان تصويب شد.‏
رييس انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ گوشتي کشور گفت: همچنين براساس آخرين مصوبه ستاد تنظيم بازار که در هفته گذشته برگزار شد، هر کيلوگرم مرغ توليد خط يک يک کيلويي تا يک کيلو و نيمي شيرين پک شده کامل 6650 تومان و هر کيلوگرم مرغ توليد خط يک يک کيلو و نيم تا يک کيلو و 800 گرمي 6500 تومان خريداري مي‌شود.‏