کد خبر: 9209
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

فقر غذایی اراضی کشاورزی گیلان را تهدید می کند‏

فقر غذایی اراضی کشاورزی گیلان را تهدید می کند‏

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت:

عدم کوددهی مناسب موجب شده، برخی از اراضی کشاورزی گیلان با فقر غذایی مواجه شوند.‏
علیرضا شعبان‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سهمیه کود برای اراضی کشاورزی گیلان ۱۵۲ هزار تن است. تاکنون ۳۲ هزار تن کود با قیمت سال قبل بین کشاورزان توزیع شده است.‏
وی اضافه کرد: ممکن است قیمت کود نوسان پیدا کند و بهتر است کشاورزان برای گرفتن کود مورد نیازشان سریعتر اقدام کنند. ‏
رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان بیان کرد: دادن کود به زمین به معنای تولید محصول ناسالم نیست. زمین مانند انسان به غذا نیاز دارد و عدم کوددهی مناسب موجب شده است که برخی اراضی کشاورزی گیلان با فقر غذایی مواجه باشند.‏
وی تصریح کرد: استفاده از سم هم در گیلان از ۱۰ هزار و ۴۰۰ تن به ۵۰۰ تن رسیده است. محصولات کشاورزی گیلان کاملا سالم هستند زیرا حتی سموم ما منشا گیاهی دارند و یا از مواد شیمیایی کمی برخوردارند. وی از کشاورزان خواست حتما کود مورد نیازشان را از مراکز رسمی خریداری کنند.‏