کد خبر: 10362
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳

غفلت چندین ساله از عناصر نادرخاکی

غفلت چندین ساله از عناصر نادرخاکی

‏ معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) به منظور فعاليت اکتشاف معدني براي سال آينده 120 ميليارد تومان اختصاص داده

که اين رقم با بودجه اکتشاف در سال جاري برابري دارد و در واقع بالاترين ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته در اين زمينه محسوب مي شود .‏ مهدي کرباسيان پيش از امضاي تفاهمنامه همکاري به منظور توسعه فعاليتهاي اکتشافي در کشور در سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور اظهار داشت : براساس تفاهمنامه اي که اواخر آذرماه 1392 بين دو سازمان ايميدرو و زمين شناسي و معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت ، معدن و تجارت صورت گرفت، عمليات اکتشاف 200 هزار کيلومتر در منطقه سنگان (خراسان رضوي ) در دستور کار قرار گرفت .‏ وي افزود: مرحله نخست اين تفاهمنامه با شروع کار در محدوده 12 هزار کيلومتري آغاز شد و اکنون در مجموع فعاليت اکتشافي بر روي 135 هزار کيلومتر از مساحت مورد توافق کار آغاز شده است .‏ رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو ) افزود: شهريورماه 1392 در دولت يازدهم 30 طرح بزرگ نيمه تمام و راکد را در اختيار گرفتيم که ارزش آنها 24 هزار ميليارد تومان است و اکنون تمام اين طرحها فعال شده اند ، 20 هزار ميليارد تومان با مشارکت بخش خصوصي و بقيه سهم ايميدرو است که هرزمان مشارک داشته باشيم ، آماده واگذاري آن هستيم .‏ کرباسيان مساله عناصر نادرخاکي را به عنوان موضوعي مغفول طي ساليان گذشته در کشور دانست و گفت: اکنون با همکاري سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور در اين مسير تلاش مي شود، زيرا ارزش اقتصادي چند کيلوگرم از اين عناصر با چندين تن از ساير مواد معدني برابري مي کند .‏ وي تصريح کرد : سازمان ايميدرو موضوع شناسايي عناصر نادر خاکي را به عنوان يکي از اولويت هاي خود قرار داده و واحدي را در سازمان ايميدرو فعال ساخته و بودجه متناسبي براي اين منظور اختصاص داده است .‏ ايران داراي 57 ميليارد تن ذخيره اکتشافي معدني است که حدود 37 ميليارد تن آن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي است .شمار مواد معدني مورد شناسايي در کشور به 68 ماده رسيده که در پايان سال گذشته مجموع مواد معدني استخراجي از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور به 420 ميليون تن رسيد .‏