کد خبر: 11533
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

صادرات ۸۲ میلیون دلارکالاازطریق تجارت چمدانی

صادرات ۸۲ میلیون دلارکالاازطریق تجارت چمدانی

گروه بازار: براساس آمار گمرک درسال گذشته 82 میلیون و 815 هزاردلارکالاازطریق تجارت چمدانی ازگمرکات مرزی به کشورهایCISارسال شد.


براساس آمارگمرک درسال گذشته 82 میلیون 815 هزاردلارودرهرروزبطورمتوسط 226 هزار دلار کالا ازطریق تجارت چمدانی ازگمرکات مرزی به کشورهایCISارسال شد.
گفتنی است دراین مدت گمرک آستارابا اختصاص 25 میلیون 368 هزاردلاروسهم 30.63 درصدی ازارزش تجارت چمدانی دررتبه اول وگمرک بیله‌سوار بااختصاص 12 میلیون و 306 هزاردلاروسهم 14.76 درصدی ازارزش تجارت چمدانی دررتبه دوم قرارگرفت.
این گزارش می‌افزاید گمرک باجگیران نیزبا اختصاص 12 میلیون و 224 هزاردلاروسهم 14.76 درصدی ازارزش تجارت چمدانی رتبه سوم به خوداختصاص داده است.
براساس این گزارش درکنارمبادلات تجاری ایران باکشورهای عضوCISتجارت محدود وکوچک دیگری درگمرکات مرزی مستقردرشمال،شمال شرق وشمال غرب کشورازطریق مرزنشینان بامرزنشینان ساکن کشورهای فوق صورت می‌گیرد که محدودبه اقلام کالایی خاصی وبه آن تجارت چمدانی اطلاق می‌گردد.