کد خبر: 10516
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳

صادرات مصنوعات و تولیدات مناطق آزاد باید به کشورهای همجوار ‏

صادرات مصنوعات و تولیدات مناطق آزاد باید به کشورهای همجوار ‏

توسعه: دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت:

از آنجا که مناطق آزاد در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند و عمدتا به عنوان نقاط مرزي شناخته مي شوند، پس بايد مصنوعات و توليدات خود را به اين کشورها صادر کنند.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد؛ اکبر ترکان با اشاره به جايگاه مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتي، افزود: مناطق آزاد پايگاه توليد و صادرات است و مي کوشند با رويکرد تسهيل در صادرات و افزايش توان براي توليد ملي به اهداف خود در اقتصاد مقاومتي دست يابند.‏
مشاور ريس جمهوري، روند فعاليت هاي صنعتي و توليدي انجام شده در مناطق آزاد به ويژه منطقه آزاد اروند را مثبت ارزيابي کرد و اظهار داشت: حجم سرمايه گذاري ها در اين منطقه با توجه به هم مرز بودن با عراق و استفاده از توان صادراتي کالاها و خدمات به اين کشور مطلوب است اما بايد براي رونق و احياي واحد هاي متوقف و راکد سرمايه گذاري هاي جديد انجام شود.‏
ترکان در بازديد از منطقه آزاد اروند از برنامه هاي گسترده خود براي توسعه فضاهاي آموزشي و مدارس در منطقه آزاد اروند و با همکاري وزارت آموزش و پرورش خبر داد.‏
وي با اشاره به تفاهم نامه همکاري دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد با بنياد مسکن نيز گفت: اين بنياد 180 ميليارد تومان در روستاهاي منطقه آزاد اروند به بهسازي معابر و نوسازي خانه هاي روستايي اختصاص داده که از ميان 150 روستا که در اين طرح قرار دارند اقدامات براي نوسازي و بهسازي 27 روستا آغاز شده است.‏
گفتني است؛ بعد از مناطق آزاد ماکو، ارس، قشم و انزلي، اروند پنجمين مقصد مشاور رييس جمهوري جهت بررسي وضعيت عملکرد اين مناطق در سالجاري است.‏