کد خبر: 6573
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۳

صادرات ایران به ایتالیا افزایش یافت ‏

صادرات ایران به ایتالیا افزایش یافت ‏

بر اساس آمار گمرک در نيمه نخست سال جاري صادرات کالا از ايران به ايتاليا

از نظر وزني 232.68 درصد و از نظر ارزشي 140.09 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.    ‏
بر اساس آمار گمرک در شش ماهه نخست سال جاري 270 هزار 666 تن کالا به ارزش 190 ميليون و 730 هزار و 565دلار از ايران به ايتاليا صادر شد. ‏
اين ميزان صادرات از نظر وزني 232.68 درصد از نظر ارزشي 140.09 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. ‏
اين در حالي است که در مدت ياد شده 60 هزار و 527 تن کالا به ارزش 483ميليون و 50 هزار و 589 دلار از ايتاليا وارد شد. ‏