کد خبر: 6879
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳

شناسایی راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی در شهرک‌های صنعتی

شناسایی راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی در شهرک‌های صنعتی

مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران بر شناسايي قوانين مخل توليد و کسب و کار و ارائه راهکارهاي لازم براي تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي و بنگاه هاي توليدي در شهرک ها و نواحي صنعتي تاکيد کرد‎.‎

سيد محمد علي سيد ابريشمي - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت - در مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري مشترک سازمان با خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران اين تفاهم نامه را در جهت هم افزايي، هدايت و شناسايي ظرفيت هاي موجود و آتي واحدهاي صنعتي در جهت ايفاي نقش مؤثرتر و مفيدتر در توسعه پايدار شهرک هاي صنعتي موثر برشمرد و گفت: در حال حاضر وضعيت واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک ها و نواحي صنعتي به خوبي استخراج شده و نسبت به مشکلات آنان اشراف کامل وجود دارد‎.‎
وي تصريح کرد: در مورد وضعيت واحدهاي صنعتي کوچکي که خارج از شهرک ها و نواحي صنعتي فعاليت مي کنند، اشراف کمتري وجود دارد لذا اميدواريم با واگذاري امور صنايع کوچک به سازمان هرچه زودتر اطلاعات مربوط به وضعيت اين واحدها نيز کامل شود‎.‎
سيد ابريشمي با اشاره به موافقت کلي وزير صنعت، معدن و تجارت به واگذاري همه امور مربوط به صنايع کوچک به سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران خاطر نشان کرد: در اين خصوص نشست هايي با مقام عالي وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و مشکلات واحدهاي صنعتي کوچک نيز مورد بررسي قرار گرفته است‎.‎
مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران اظهار اميدواري کرد با موافقت مقام عالي وزارت همه امور صنايع کوچک در آينده اي نزديک به اين سازمان سپرده شود‎.‎
سيد علي صدري - رييس هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران نيز در اين مراسم همکاري سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران را با اين تشکل خصوصي را در رفع مشکلات واحدهاي صنعتي موثر برشمرد و گفت: براساس برنامه ريزي که در سال جاري تدوين شد اولين تفاهم نامه همکاري خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان با سازمان فني و حرفه اي و دومين تفاهم نامه با واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي به امضا رسيد‎.‎
وي سومين تفاهم نامه را همکاري مشترک با سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران عنوان کرد و گفت: اين تفاهم نامه در کنار تفاهم نامه بعدي خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران با صندوق مهر امام رضا (ع) که به زودي منعقد خواهد شد در شناسايي و حل مشکلات بخش توليد بسيار موثر خواهد بود‎.‎