کد خبر: 7323
تاریخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۹۳

سیمان هگمتان ‏‎۸۳۴‎‏ ریال سود کنار گذاشت

سیمان هگمتان ‏‎۸۳۴‎‏ ریال سود کنار گذاشت

شرکت سيمان هگمتان طي دوره ‏9‏ ماهه مبلغ ‏834‏ ريال سود به ازاي هر سهم کنار گذاشت و به ‏66‏ درصد از پيش بيني هايش رسيد.

شرکت سيمان هگمتان پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30 دي ماه 93 را با سرمايه 502 ميليارد و 900 ميليون ريال در بهمن ماه 92 به صورت حسابرسي شده مبلغ 1384 ريال و در ارديبهشت ماه 93 مبلغ 1383 ريال و در مرداد ماه 93 مبلغ 1260 ريال اعلام کرده است و طي دوره 9 ماهه مبلغ 834 ريال سود به ازاي هر سهم کنار گذاشت و به 66 درصد از پيش بيني هايش رسيد.اين شرکت همچنين پيش بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي 93 را با سرمايه 502 ميليارد و 900 ميليون ريال مبلغ 1931 ريال، در بهمن ماه 92 مبلغ 1894 ريال و در ارديبهشت 93 مبلغ 1934 ريال و در مرداد ماه 93 مبلغ 1810 ريال اعلام کرده است.شرکت در خصوص بدهي ارزي آورده است، مانده بدهي ارزي شرکت اصلي و گروه بادر نظرگرفتن اثرات اصلاحيه استاندارد حسابداري 16 تسعير شده است. ‏