کد خبر: 5493
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۳
گروه : ایران

سید حسن خمینی: به اسم مصلحت نباید از شجاعت دست برداریم

سید حسن خمینی: به اسم مصلحت نباید از شجاعت دست برداریم


وي اظهار داشت: انسانها بايد در زندگي شجاعت داشته باشند و اين به معناي بي تدبيري نيست؛ به اسم مصلحت نيز نبايد از شجاعت دست برداريم و چشم بر واقعيات ببنديم که رمز فعاليت هاي دانشجويي و جوانانه همين است.
يادگار امام با اشاره به تأثير شجاعت امام راحل در ورود ايشان به مبارزات انقلابي، تأکيد کرد: هر فسادي با سرکوب شجاعت آغاز و با سرکوب شجاعت نيز نهادينه مي شود.
به گزارش ايلنا حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني در ديدار با نمايندگان تشکل هاي دانشجويي دانشگاه هاي آزاد سراسر کشور، به بيان اهميت عنصر "شجاعت" در شخصيت امام خميني پرداخت و اظهار داشت: من يکبار در صدمين سالگرد تولد امام اين نکته اشاره کردم که امام بر مبناي يکسري اصول وارد انقلاب شد و بر اساس اصول ديگري نيز برخي ديگر وارد اين عرصه نشدند. اما بعد از آن سخنراني يکي از ياران امام که به رحمت خدا رفته است در گوش من گفت که همه اينها درست است اما به اين خاطر نبود که امام مبارزه کرد و ديگران نکردند؛ بلکه علت اين بود که امام نمي ترسيد و بقيه مي ترسيدند.
وي با بيان اينکه آن جمله براي من تلنگري بود که گاهي اوقات ما پشت نقاب سخنان و عناوين مسائل شخصي خود را پنهان مي کنيم، افزود: مهمترين چيزي که امام را از اقران خود متمايز کرد شجاعت بود و اين شجاعت مانند يک نقطه نوراني وقتي وارد جامعه شد ديگران را در حوزه اشراق و مغناطيس خود قرار داد و به تعبيري امام شجاعت خود را به جامعه نيز تزريق و پمپاژ کرد.
يادگار امام گفت: جامعه گاهي اوقات به جايي مي رسد که همه در ميدان هستند اما نيازمند دميدن روح شجاعت است که در نتيجه پديد آمدن همين روحيه بود که انقلاب اسلامي و دفاع مقدس پديد آمد و روحيه انقلابي و دين داري وارد جامعه شد.
عضو هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي با توصيه به اينکه روح شجاعت را در مجموعه هايتان زنده نگه داريد، تصريح کرد: هيچ جامعه اي در هيچ کجاي دنيا با سرکوب شجاعت به جايي نمي رسد و هر فسادي با سرکوب شجاعت آغاز و با سرکوب شجاعت نيز نهادينه مي شود. لذا بايد شجاعت را در خانواده و فرزندان و محيط هاي مختلف اجتماعي تعميم دهيم، زيرا اگر شجاعت بميرد مقابل مسلمات سکوت کرده و بدي هاي قطعي را به عنوان واقعيات مي پذيريم. البته شجاعت را آميخته با ادب، تدبير و مصلحت کنيد، اما نه اينکه به نام مصلحت ترس خود را بپوشانيد.
سيد حسن خميني با اشاره به حديثي از امام صادق(ع) گفت: نيت افراد از انجام کارها را خودشان بهتر مي دانند و افعال ما تابعي از نيات و انگيزه هاي ماست.
وي اظهار داشت: انسانها بايد در زندگي شجاعت داشته باشند و اين به معناي بي تدبيري نيست؛ به اسم مصلحت نيز نبايد از شجاعت دست برداريم و چشم بر واقعيات ببنديم که رمز فعاليت هاي دانشجويي و جوانانه همين است.
يادگار امام به موضوع کرسي هاي آزاد انديشي نيز اشاره کرد و يادآور شد: راه اندازي اين کرسي ها مطالبه رهبري است و همه نيز آن را تکرار مي کنند؛ اما اتفاقي نمي افتد. ايشان همچنين مي گويند "خدا لعنت کند کساني که دانشگاه را سياسي نمي خواهند" و تشکل هاي دانشجويي بايد تحقق اين دو جمله رهبري را مطالبه خود قرار دهند.
وي با توصيه اينکه شجاعت و تدبير را فداي يکديگر نکنيد، گفت: خودمان بهتر مي دانيم که سخن ما به خاطر ترس است يا مصلحت و سر خودمان نبايد کلاه بگذاريم و بايد از درون همين تشکل هاي اسلامي شجاعت را در جامعه نهادينه کنيم.
در ابتداي اين ديدار شماري از نمايندگان تشکل هاي دانشجويي دانشگاه آ‍زاد اسلامي، مطالبات و دغدغه هاي خود را با يادگار امام در ميان گذاشتند که انتقاد از برخي برخوردهاي امنيتي در دانشگاهها و استيضاح وزير علوم، تقدير از بازگشت اعتدال و عقلانيت به مديريت دانشگاه آزاد، ضرورت اعتماد مسئولان دانشگاه به دانشجويان، پاسخگو نبودن برخوردهاي انتظامي با موضع حجاب و انتقاد از بي توجهي به کرسي هاي آزاد انديشي از جمله محورهاي آن بود.
در اين مراسم همچنين دکتر قدم ياري مدير کل تشکل هاي دانشجويي دانشگاه آزاد گزارشي از اردوي فصلي اين تشکل ها ارائه کرد.
در پايان نيز حاضران نماز مغرب و عشاء را به امامت يادگار امام اقامه کردند.