کد خبر: 9888
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

سومین جلسه تعیین مزد ۹۴ فردا برگزار می‌شود

سومین جلسه تعیین مزد ۹۴ فردا برگزار می‌شود

سومین جلسه رسمی شورای عالی کار

برای تعیین میزان افزایش دستمزد سال ۹۴ کارگران روز سه‌شنبه (چهاردهم بهمن) برگزار می‌شود.‏
علی خدایی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره لسه آینده شورای تعیین مزد گفت: طبق تصمیمی که در جلسه قبل گرفته شد انتظار داریم که در جلسه سه شنبه بتوانیم با وزرای صنعت و داریی و همچنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد کاستن از مشکلات کارفرمایان مذاکرده کنیم.‏
خدایی درباره دلیل مذاکره نمایندگان کارگران با دولت برای کاستن از مشکلات کارفرمایان توضیح د‌اد: بطور مشخص می‌خواهیم از این طریق همه موانعی که به ادعای کارفرمایان و دولت مانع افزایش واقعی دستمزد‌ها به شمار می‌رود را به حداقل ممکن برسانیم.‏
عضو هیات رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در عین حال افزود: تا این لحظه کارگری شورای عالی کار هیچگونه پیشنهاد رسمی و مشخصی در مورد چگونگی افزایش مزد ارائه نکرده و هیچ پیشنهادی را نپذیرفته است.‏
خدایی در عین حال گفت که کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور طبق اطلاعات مزدی که از سراسر کشور جمع آوری کرده است مشغول جمع بندی نهایی ارزش آخرین سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط کارگری است.‏