کد خبر: 6192
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۳

سایه قیمت تمام شده بر کارخانجات قند سنگینی می کند

سایه قیمت تمام شده بر کارخانجات قند سنگینی می کند

نرخ شكر سفيد استحصالي از چغندر قند و نرخ تصفيه شكر خام همواره اصلي ترين موضوعي بوده كه براي توليد كنندگان قند و شــكر به شمار رفته است. اما امسال شــرايط به گونه ديگري رقم خــورده بطوريكه ركود بازار فروش در كنار اغماض تعزيراتي ستاد تنظيم قيمت ها براي اعلام قيمت هاي جديد باعث شده تا برخي شركت هاي قندي ناگزير از اعلام قريب الوقوع تعديل منفي سود به دليل انباشت موجودي انبارها شوند.پيش از اين جهان اقتصاد به نقل از محمد رضا مهدي ،مدير عامل شرکت قند پانيذ فام نوشته بود: "آندسته از شركت هاي قندي كه در مناطق شــرقي كشــور فعال هستند و يا شركت هايي كه براي حمل چغندر قند بايد هزينه بيشتري نسبت به ساير شركت ها پرداخت كنند با سود پايين تري مواجه خواهند بود."‏

اين در حالي است که موضوع جذب چغندر در نواحي مختلف کشور به دليل مسافت و تغييرات آب و هوايي در نواحي کشور همواره با تفاوت هاي عديده ايي براي کارخانجات قندو شکر مواجه است.در اين زمينه محمدرضا مهدي ، در گفتگويي دوباره با خبرنگار جهان اقتصاد با شاره به اينکه مطالب نقل شده از سوي وي با برداشت اشتباه و خطاي انساني خبرنگار مواجه شده است،عنوان کرد:آنچه که در زمينه موضوع جذب چغندر قند براي شرکت هاي قندي از اهميت فراواني برخوردار است تحميل هزينه هاي سربار و افزايش قيمت تمام شده حاصل از جذب چغندر قند براي دستيابي به ظرفيت اسمي کارخانجات است.‏

وي افزود: با توجه به افزايش 42 درصدي خريد چغندر قند و افزايش سنواتي ساير هزينه ها قيمت تمام شده کارخانجات براي هر کيلو گرم شکر در دوره بهره برداري جاري فراتر از 2500 تومان خواهد بود.اين مقام مسئول در ادامه گفت: در نواحي شرقي کشور نيز با توجه به نوع زمين و تغييرات آب و هوايي ، عمده درآمد بابت هزينه سربار و تامين مواد اوليه چغندر قند صرف مي شود.به عبارتي بهتر به دليل وجود رقابت ميان کارخانجات براي دستيابي به ظرفيت اسمي همواره هزينه بيشتري براي جذب چغندر پرداخت مي شود.اين در حالي است که اغلب اين کارخانه ها به ظرفيت اسمي خود نمي رسند.‏

وي در تکميل صحبت هاي خود افزود:حتي در برخي نواحي شرقي کشور توليد کننده و صاحبان کارخانه ها مجبورند با زير بار رفتن هزينه سربار و کمک اضافه کرايه بار ريسک جذب چغندر بيشتر را بخرند که همواره افزايش قيمت تمام شده را در پي دارد.مهدي با بيان اينکه سايه قيمت تمام شده همواره بر صنعت قند و شکر داخلي سنگيني مي کند،افزود:اين فشارها تا حدي است که قيمت تمام شده توليد را براي هر کيلو شکر بطور قطع فراتر از 2500 تومان هم افزايش مي دهد.اين در حالي است که برخي کارخانجات براي جبران ظرفيت خالي خود اقدام به جذب شکر خام مي کنند که اين موضوع با توجه به هزينه هاي بالاي ارز و واردات براي قيمت تمام شده اين کارخانجات مزيد بر علت شده است.‏