کد خبر: 10010
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

رونمایی رئیس سازمان حسابرسی از جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی

رونمایی رئیس سازمان حسابرسی از جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی

رئيس سازمان حسابرسي آخرين وضعيت فساد بانکي 12 هزار ميليارد توماني ،پرونده بابک زنجاني و پرونده "م. ه" را تشريح کرد.

مهدي سهيلي پور گفت:رقم صحيح اين ميزان 70 ميليارد ريال بوده است که در مراحل مختلف از يک حفره اطلاعاتي کوچک استفاده شده است. وي افزود: با توجه به اينکه زمان رفت و برگشت چک بانکي دو هفته به طول مي انجامد لذا سوء استفاده کنندگان از اين فرصت 15 روزه استفاده کردند، بنابراين تمامي اين سوء جريان به حفره اطلاعاتي مربوط بوده است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا هشداري در مورد سوء جريان مالي 12 هزار ميلياردي اخير هم داده بوديد يا نه، گفت: ميزان نقدينگي در 15 سال گذشته 30 برابر شده است اما سيستم کنترلي نظام بانکي کشور به اين سرعت رشد نکرده است.‏

به گفته ي رئيس سازمان حسابرسي در حال حاضر 20 هزار شعبه بانکي در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط داراي پنج کارمند است که مجموعا 100 هزار نفر را شامل مي شوند که اين 5 نفر در هر شعبه با حفره هاي اطلاعاتي بانکي کاملا آشنا هستند، بنابراين بايد مکانيزمي طراحي شود که اين حفره‌ها پوشش داده شود تا سوء جرياني اتفاق نيفتد. وي ادامه داد: حسابرسان نمي توانند 20 هزار شعبه را رسيدگي کنند بنابراين بيشتر به دنبال کنترل سيستمي هستيم و از آنجا که طراحي سيستمي بانک‌ها متعلق به 15 سال گذشته است، کنترل‌ها به صورت فيزيکي انجام مي شود، بنابراين در اين شرايط سوء استفاده اجتناب ناپذير است. سهيلي پور با بيان اينکه اطلاعات منسجمي از ميزان دارايي هاي دولت طبق حسابرسي هاي انجام شده وجود ندارد، به پرونده بابک زنجاني اشاره کرد و گفت: اتفاقي که در اين زمينه افتاد، زاييده تحريم است زيرا اگر تحريم نبود، پولي داده نمي‌شد و نقل و انتقالي انجام نمي گرفت، بنابراين اختلاسي هم به وقوع نمي‌پيوست، بنابراين مي توان گفت که تحريم چنين آثاري را در بردارد.‏

وي در خصوص ورود سازمان حسابرسي به پرونده" م.ه" گفت:قوه قضائيه اطلاعاتي از سازمان حسابرسي درخواست نکرده و هيچ کمک کارشناسي نخواسته است. وي در پاسخ به اين سئوال که آيا سازمان حسابرسي اخيرا در بخش بانک‌ها و بيمه ها به فسادي برخورد کرده است يا نه؟ تصريح کرد: ما موظفيم اگر به فساد و جرمي برخورد کرديم بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومي و مقامات قضايي ارائه کنيم اما اخيرا مورد خاصي براي اعلام نبوده است.. سهيلي پور در ادامه اين نشست به آمار حسابرسي اشاره کرد و گفت: جمع شرکت‌هاي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و بخش خصوصي 27 هزار شرکت است اين در حالي است که 250 هزار شرکت اظهارنامه مالياتي مي‌دهند که تعدادي از آنها، سود صفر اعلام مي کنند،بنابراين مالياتي از آنها اخذ نمي‌شود.‏